Μενού
16 153 συνδεδεμένοι παίχτες: 12 137 παίζουν • {WAITING} διαθέσιμοι
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

Αριθμός κινήσεων που έχουν παιχτεί -


Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν, αλλά οι severs μας κοστίζουν πολλά λεφτά.
Υποστήριξε μας & Γίνε Premium

Η υπηρεσία διακόπτει


Our philosophy

Having a gaming service available 24 hours a day, 7 days a week is not something easy to achieve for a (very) small team like ours. In addition, BGA is a realtime service, and any service outage may ruins games in progress.

Our philosophy is to be transparent on service outages, by explaining why it happens, what has been impacted (and how long), and what we did to make sure it won't happen again. Explaining all of this is the goal of this page.

Note: If an incident is in progress, live updates will be available on our twitter feed https://twitter.com/boardgamearena and/or on our Facebook page https://www.facebook.com/boardgamearena/.Φόρτωση εφαρμογής... ...
Ευχαριστώ : Είσαι ένας από τους πιο πιστούς μας παίχτες!
Αποκτήστε ότι καλύτερο από την Board Game Arena με μόνο €2 / μήνας.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12