Μενού
{NB_PLAYERS_CONNECTED} συνδεδεμένοι παίχτες: {IN_GAME} παίζουν • {WAITING} διαθέσιμοι
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

Μεταφράστε την Board Game Arena

(Μια μετάφραση επικυρώνεται μετά από 30 μέρες χωρίς αλλαγές)

Μεταφράστε την Board Game Arena σε:
Τμήμα ιστοτόπου Συνολικός αριθμός φράσεων Μεταφρασμένο (%) Εγκρίθηκε (%) Μετάφρασε τώρα
Αρχική σελίδα 6154 6154 (100%) 6136 (99%) Μετάφρασε τώρα
Room 25 255 254 (99%) 254 (99%) Μετάφρασε τώρα
AVES 24 21 (87%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Ticket to Ride 230 226 (98%) 216 (93%) Μετάφρασε τώρα
Mod Ten 31 24 (77%) 19 (61%) Μετάφρασε τώρα
Railroad Ink 112 104 (92%) 104 (92%) Μετάφρασε τώρα
L'Oracle B.A-BET 36 24 (66%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Turn the tide 75 61 (81%) 61 (81%) Μετάφρασε τώρα
Fractal 39 22 (56%) 22 (56%) Μετάφρασε τώρα
Coins 40 22 (55%) 10 (25%) Μετάφρασε τώρα
Keyflower 283 264 (93%) 264 (93%) Μετάφρασε τώρα
BANG! 415 396 (95%) 396 (95%) Μετάφρασε τώρα
Concept Χωρίς λόγια 408 388 (95%) 388 (95%) Μετάφρασε τώρα
Mattock 41 21 (51%) 21 (51%) Μετάφρασε τώρα
United Square 59 39 (66%) 39 (66%) Μετάφρασε τώρα
Hadron 61 41 (67%) 41 (67%) Μετάφρασε τώρα
Stella – Dixit Universe 153 133 (86%) 126 (82%) Μετάφρασε τώρα
Crazy Eights 72 52 (72%) 52 (72%) Μετάφρασε τώρα
Tranquility 71 49 (69%) 49 (69%) Μετάφρασε τώρα
Draftosaurus 151 128 (84%) 128 (84%) Μετάφρασε τώρα
Elfenland 109 86 (78%) 86 (78%) Μετάφρασε τώρα
Bandido 126 103 (81%) 103 (81%) Μετάφρασε τώρα
Quarto 57 34 (59%) 34 (59%) Μετάφρασε τώρα
Mapmaker: The Gerrymandering Game 83 59 (71%) 59 (71%) Μετάφρασε τώρα
Buttons 74 50 (67%) 50 (67%) Μετάφρασε τώρα
Kalah 85 60 (70%) 60 (70%) Μετάφρασε τώρα
61 Autumn leaves 98 72 (73%) 72 (73%) Μετάφρασε τώρα
Σιλο 59 33 (55%) 33 (55%) Μετάφρασε τώρα
Pylos 68 42 (61%) 42 (61%) Μετάφρασε τώρα
Τελίτσες 60 34 (56%) 34 (56%) Μετάφρασε τώρα
Squadro 54 28 (51%) 28 (51%) Μετάφρασε τώρα
Chromino 142 115 (80%) 115 (80%) Μετάφρασε τώρα
Pyramid Poker 91 63 (69%) 63 (69%) Μετάφρασε τώρα
Qawale 70 41 (58%) 41 (58%) Μετάφρασε τώρα
Κάστρα του Μυστρά 224 195 (87%) 195 (87%) Μετάφρασε τώρα
Fairy Trails 74 45 (60%) 45 (60%) Μετάφρασε τώρα
Oh-Seven 61 32 (52%) 32 (52%) Μετάφρασε τώρα
Papayoo 79 50 (63%) 50 (63%) Μετάφρασε τώρα
Luxor 171 142 (83%) 142 (83%) Μετάφρασε τώρα
Abalone 64 34 (53%) 34 (53%) Μετάφρασε τώρα
Cardiceo 50 20 (40%) 20 (40%) Μετάφρασε τώρα
Σκορ Τέσσερα 107 76 (71%) 76 (71%) Μετάφρασε τώρα
Herd 82 51 (62%) 51 (62%) Μετάφρασε τώρα
My Shelfie 140 109 (77%) 109 (77%) Μετάφρασε τώρα
Tablut 64 33 (51%) 33 (51%) Μετάφρασε τώρα
Gopher 57 26 (45%) 26 (45%) Μετάφρασε τώρα
Νησί του Τακάρα. 191 159 (83%) 159 (83%) Μετάφρασε τώρα
Number Drop 49 17 (34%) 17 (34%) Μετάφρασε τώρα
Bobail 54 21 (38%) 21 (38%) Μετάφρασε τώρα
My First Castle Panic 157 124 (78%) 124 (78%) Μετάφρασε τώρα
Πανδημία 264 231 (87%) 231 (87%) Μετάφρασε τώρα
Machiavelli 85 50 (58%) 50 (58%) Μετάφρασε τώρα
Can't Stop Express 97 62 (63%) 62 (63%) Μετάφρασε τώρα
Ουίστ 22 (Whist 22) 52 16 (30%) 16 (30%) Μετάφρασε τώρα
Perudo 154 118 (76%) 118 (76%) Μετάφρασε τώρα
The Werewolves of Miller's Hollow 374 335 (89%) 335 (89%) Μετάφρασε τώρα
Παλάτι 93 54 (58%) 54 (58%) Μετάφρασε τώρα
Dodo 50 11 (22%) 11 (22%) Μετάφρασε τώρα
Stir Fry Eighteen 183 144 (78%) 144 (78%) Μετάφρασε τώρα
District Noir 77 36 (46%) 36 (46%) Μετάφρασε τώρα
Mammalath 82 41 (50%) 41 (50%) Μετάφρασε τώρα
Hoarders 122 81 (66%) 81 (66%) Μετάφρασε τώρα
Zener 89 47 (52%) 47 (52%) Μετάφρασε τώρα
Le Dernier Peuple 87 45 (51%) 45 (51%) Μετάφρασε τώρα
Metromania 94 52 (55%) 52 (55%) Μετάφρασε τώρα
Apocalypse au Zoo de Carson City 88 46 (52%) 46 (52%) Μετάφρασε τώρα
Thrive 50 7 (14%) 7 (14%) Μετάφρασε τώρα
Splito 93 49 (52%) 49 (52%) Μετάφρασε τώρα
Hokito 56 11 (19%) 11 (19%) Μετάφρασε τώρα
Haiclue 81 36 (44%) 36 (44%) Μετάφρασε τώρα
Lifeline 83 38 (45%) 38 (45%) Μετάφρασε τώρα
Red7 187 142 (75%) 142 (75%) Μετάφρασε τώρα
Καταγραφέας 76 30 (39%) 30 (39%) Μετάφρασε τώρα
tuned_displayed 46 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Boomerang: Europe 203 156 (76%) 156 (76%) Μετάφρασε τώρα
vidrasso_displayed 57 10 (17%) 10 (17%) Μετάφρασε τώρα
Hugo 88 40 (45%) 40 (45%) Μετάφρασε τώρα
Herooj 76 28 (36%) 28 (36%) Μετάφρασε τώρα
Caribbean All Fours 67 19 (28%) 19 (28%) Μετάφρασε τώρα
faraway_displayed 48 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Nile 80 31 (38%) 31 (38%) Μετάφρασε τώρα
Battle of LITS 76 27 (35%) 27 (35%) Μετάφρασε τώρα
The Nine Domains 98 49 (50%) 49 (50%) Μετάφρασε τώρα
Uptown 62 13 (20%) 13 (20%) Μετάφρασε τώρα
Sparts 83 34 (40%) 34 (40%) Μετάφρασε τώρα
boop. 111 62 (55%) 62 (55%) Μετάφρασε τώρα
Πιλότα 110 61 (55%) 61 (55%) Μετάφρασε τώρα
quibbles_displayed 53 3 (5%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Skull 143 93 (65%) 93 (65%) Μετάφρασε τώρα
Raubbau 87 37 (42%) 37 (42%) Μετάφρασε τώρα
dobbleconnect_displayed 51 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Yoxii 67 15 (22%) 15 (22%) Μετάφρασε τώρα
VEGEtables 84 32 (38%) 32 (38%) Μετάφρασε τώρα
Queens & Kings... A Checkers Game 88 34 (38%) 34 (38%) Μετάφρασε τώρα
Downforce 284 229 (80%) 229 (80%) Μετάφρασε τώρα
Boomerang: Australia 153 97 (63%) 97 (63%) Μετάφρασε τώρα
Exploration: Warzone 67 11 (16%) 11 (16%) Μετάφρασε τώρα
Poker Dice 110 54 (49%) 54 (49%) Μετάφρασε τώρα
Cinco 99 43 (43%) 43 (43%) Μετάφρασε τώρα
Gang of Dice 127 70 (55%) 70 (55%) Μετάφρασε τώρα
99 (παιχνίδι καρτών προσθήκης) 98 41 (41%) 41 (41%) Μετάφρασε τώρα
No Thanks! (Όχι ευχαριστώ!) 142 84 (59%) 84 (59%) Μετάφρασε τώρα
Zola 70 11 (15%) 11 (15%) Μετάφρασε τώρα
Gift of Tulips 74 15 (20%) 15 (20%) Μετάφρασε τώρα
Medo 94 34 (36%) 34 (36%) Μετάφρασε τώρα
Quinque 103 43 (41%) 43 (41%) Μετάφρασε τώρα
Phat 78 17 (21%) 17 (21%) Μετάφρασε τώρα
Once Upon A Forest 95 34 (35%) 34 (35%) Μετάφρασε τώρα
scriptoria_displayed 61 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Next Station: Tokyo 145 83 (57%) 83 (57%) Μετάφρασε τώρα
Detective Poker 99 37 (37%) 37 (37%) Μετάφρασε τώρα
Decryptο: Το κρυμμένο μήνυμα 116 54 (46%) 54 (46%) Μετάφρασε τώρα
Tiki 103 41 (39%) 41 (39%) Μετάφρασε τώρα
Twin Tin Bots (Δίδυμα Ρομπότ Κασσίτερου) 140 78 (55%) 78 (55%) Μετάφρασε τώρα
Ντάμα 107 45 (42%) 45 (42%) Μετάφρασε τώρα
bamboozle_displayed 63 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
ΟΡΓΗ 121 58 (47%) 58 (47%) Μετάφρασε τώρα
Go Goa 210 147 (70%) 147 (70%) Μετάφρασε τώρα
Ασσυρία 125 61 (48%) 61 (48%) Μετάφρασε τώρα
Oust 82 18 (21%) 18 (21%) Μετάφρασε τώρα
Κάστρα του Μυστρά (Carcassonne): Κυνηγοί και Συλλέκτες 205 141 (68%) 141 (68%) Μετάφρασε τώρα
Balloon Pop! 136 72 (52%) 72 (52%) Μετάφρασε τώρα
Veggie Garden 143 78 (54%) 78 (54%) Μετάφρασε τώρα
Siam 118 53 (44%) 53 (44%) Μετάφρασε τώρα
Coup 236 171 (72%) 171 (72%) Μετάφρασε τώρα
Chinese checkers 77 12 (15%) 12 (15%) Μετάφρασε τώρα
Troggu 93 27 (29%) 27 (29%) Μετάφρασε τώρα
Ο Κύκλος της Ζωής 91 25 (27%) 25 (27%) Μετάφρασε τώρα
Βουστροφηδόν 90 24 (26%) 24 (26%) Μετάφρασε τώρα
Dragon Keeper: The Dungeon 86 20 (23%) 20 (23%) Μετάφρασε τώρα
Lost Cities (Χαμένες Πολιτείες) 202 135 (66%) 135 (66%) Μετάφρασε τώρα
Λίθινη Εποχή 539 471 (87%) 471 (87%) Μετάφρασε τώρα
Takenoko 332 263 (79%) 253 (76%) Μετάφρασε τώρα
perfectwords_displayed 72 3 (4%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Tichu 289 219 (75%) 219 (75%) Μετάφρασε τώρα
Bandada 152 82 (53%) 82 (53%) Μετάφρασε τώρα
Ponte del Diavolo 117 46 (39%) 46 (39%) Μετάφρασε τώρα
The Jelly Monster Lab 138 67 (48%) 67 (48%) Μετάφρασε τώρα
vault_displayed 73 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Lielow 90 16 (17%) 16 (17%) Μετάφρασε τώρα
tanghulu_displayed 97 23 (23%) 23 (23%) Μετάφρασε τώρα
cephalopod_displayed 84 10 (11%) 10 (11%) Μετάφρασε τώρα
Cacao 152 78 (51%) 78 (51%) Μετάφρασε τώρα
Xiangqi 108 33 (30%) 33 (30%) Μετάφρασε τώρα
thegreatamericanfoxhunt_displayed 76 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
rive_displayed 96 19 (19%) 19 (19%) Μετάφρασε τώρα
Μεσημβρηνοί 94 17 (18%) 17 (18%) Μετάφρασε τώρα
Targi (Τουαρέγκ) 351 274 (78%) 274 (78%) Μετάφρασε τώρα
blooms_displayed 99 21 (21%) 21 (21%) Μετάφρασε τώρα
Kraken Up 97 19 (19%) 19 (19%) Μετάφρασε τώρα
Μονομάχος (Betta) 95 16 (16%) 16 (16%) Μετάφρασε τώρα
Grand Bazaar 130 51 (39%) 51 (39%) Μετάφρασε τώρα
reflectionsinthelookingglass_displayed 110 31 (28%) 31 (28%) Μετάφρασε τώρα
dragonline_displayed 94 15 (15%) 15 (15%) Μετάφρασε τώρα
ninetynine_displayed 151 72 (47%) 72 (47%) Μετάφρασε τώρα
redstone_displayed 96 16 (16%) 16 (16%) Μετάφρασε τώρα
Legendary Inventors 208 128 (61%) 128 (61%) Μετάφρασε τώρα
skatelegend_displayed 80 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
exitstrategy_displayed 81 1 (1%) 1 (1%) Μετάφρασε τώρα
Nautilus 201 120 (59%) 120 (59%) Μετάφρασε τώρα
Con Sonar! 106 24 (22%) 24 (22%) Μετάφρασε τώρα
impasse_displayed 96 14 (14%) 14 (14%) Μετάφρασε τώρα
finity_displayed 89 7 (7%) 7 (7%) Μετάφρασε τώρα
mia_displayed 100 17 (17%) 17 (17%) Μετάφρασε τώρα
bossquest_displayed 108 25 (23%) 25 (23%) Μετάφρασε τώρα
Yokai 124 41 (33%) 41 (33%) Μετάφρασε τώρα
On tour 112 29 (25%) 29 (25%) Μετάφρασε τώρα
Guile 134 50 (37%) 50 (37%) Μετάφρασε τώρα
Hex 100 16 (16%) 16 (16%) Μετάφρασε τώρα
factum_displayed 98 14 (14%) 14 (14%) Μετάφρασε τώρα
Strands 95 10 (10%) 10 (10%) Μετάφρασε τώρα
Tiny Farms 152 67 (44%) 67 (44%) Μετάφρασε τώρα
Kulami 98 13 (13%) 13 (13%) Μετάφρασε τώρα
Mijnlieff 97 11 (11%) 11 (11%) Μετάφρασε τώρα
Veletas 105 19 (18%) 19 (18%) Μετάφρασε τώρα
splashdown_displayed 109 22 (20%) 22 (20%) Μετάφρασε τώρα
Oriflamme 152 65 (42%) 65 (42%) Μετάφρασε τώρα
ΔΒΛ (EVL) 110 23 (20%) 23 (20%) Μετάφρασε τώρα
KQJ 121 34 (28%) 34 (28%) Μετάφρασε τώρα
kingsinthecorner_displayed 87 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Hypnosia 137 50 (36%) 50 (36%) Μετάφρασε τώρα
ΝΧS 144 57 (39%) 57 (39%) Μετάφρασε τώρα
ultimatetictactoe_displayed 99 12 (12%) 12 (12%) Μετάφρασε τώρα
moonriver_displayed 91 3 (3%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Pyrga 101 13 (12%) 13 (12%) Μετάφρασε τώρα
Guildes 131 42 (32%) 42 (32%) Μετάφρασε τώρα
saintpoker_displayed 124 35 (28%) 35 (28%) Μετάφρασε τώρα
Just Desserts 296 207 (69%) 207 (69%) Μετάφρασε τώρα
Hanabi (Πυροτεχνήματα) 228 139 (60%) 139 (60%) Μετάφρασε τώρα
commanderchess_displayed 103 13 (12%) 13 (12%) Μετάφρασε τώρα
Baby Dinosaur Rescue 173 83 (47%) 83 (47%) Μετάφρασε τώρα
Pingimus 109 19 (17%) 19 (17%) Μετάφρασε τώρα
DIG UP Adventure 165 74 (44%) 10 (6%) Μετάφρασε τώρα
Northwest Passage 181 90 (49%) 90 (49%) Μετάφρασε τώρα
blockarena_displayed 110 19 (17%) 19 (17%) Μετάφρασε τώρα
Jekyll εναντίον Hyde 152 60 (39%) 60 (39%) Μετάφρασε τώρα
flamingpyramids_displayed 126 34 (26%) 34 (26%) Μετάφρασε τώρα
mindup_displayed 110 18 (16%) 18 (16%) Μετάφρασε τώρα
Lost Seas 123 31 (25%) 31 (25%) Μετάφρασε τώρα
schroedingerscats_displayed 146 53 (36%) 53 (36%) Μετάφρασε τώρα
mapsofmisterra_displayed 93 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
tiwanaku_displayed 158 65 (41%) 65 (41%) Μετάφρασε τώρα
volto_displayed 103 10 (9%) 10 (9%) Μετάφρασε τώρα
colorado_displayed 108 14 (12%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Taluva 154 60 (38%) 60 (38%) Μετάφρασε τώρα
Hack Trick 151 57 (37%) 57 (37%) Μετάφρασε τώρα
Rolled West 102 7 (6%) 7 (6%) Μετάφρασε τώρα
ONE 125 30 (24%) 30 (24%) Μετάφρασε τώρα
draculahelsing_displayed 95 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
classicgo_displayed 119 24 (20%) 24 (20%) Μετάφρασε τώρα
lineit_displayed 133 37 (27%) 37 (27%) Μετάφρασε τώρα
Gomoku 109 12 (11%) 12 (11%) Μετάφρασε τώρα
fifteendays_displayed 100 3 (3%) 3 (3%) Μετάφρασε τώρα
Σεικατσου 205 108 (52%) 108 (52%) Μετάφρασε τώρα
empireplateau_displayed 104 7 (6%) 7 (6%) Μετάφρασε τώρα
twotenjack_displayed 101 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
themotherroad_displayed 103 4 (3%) 4 (3%) Μετάφρασε τώρα
toepen_displayed 99 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Roll to the Top: Journeys 107 6 (5%) 6 (5%) Μετάφρασε τώρα
Pugs in Mugs 141 40 (28%) 40 (28%) Μετάφρασε τώρα
Trekking the World 381 280 (73%) 280 (73%) Μετάφρασε τώρα
cubosaurs_displayed 115 13 (11%) 13 (11%) Μετάφρασε τώρα
Color Flush 141 38 (26%) 38 (26%) Μετάφρασε τώρα
Panic Lab 151 48 (31%) 48 (31%) Μετάφρασε τώρα
Codex Naturalis 155 50 (32%) 50 (32%) Μετάφρασε τώρα
Τα Κάστρα της Βουργουνδίας 394 289 (73%) 289 (73%) Μετάφρασε τώρα
quirkyquarks_displayed 108 3 (2%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Thurn and Taxis 220 114 (51%) 114 (51%) Μετάφρασε τώρα
The Lady and the Tiger (Doors) 117 11 (9%) 11 (9%) Μετάφρασε τώρα
ecarte_displayed 106 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Penny Press 135 27 (20%) 27 (20%) Μετάφρασε τώρα
cucco_displayed 109 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Yin Yang 137 28 (20%) 28 (20%) Μετάφρασε τώρα
kingofthepitch_displayed 125 16 (12%) 16 (12%) Μετάφρασε τώρα
cucumber_displayed 135 26 (19%) 26 (19%) Μετάφρασε τώρα
mascarade_displayed 205 96 (46%) 96 (46%) Μετάφρασε τώρα
Libertalia 264 155 (58%) 155 (58%) Μετάφρασε τώρα
Megalomania 124 14 (11%) 14 (11%) Μετάφρασε τώρα
letscatchthelion_displayed 111 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Hanamikoji 233 122 (52%) 122 (52%) Μετάφρασε τώρα
Art Decko 295 184 (62%) 184 (62%) Μετάφρασε τώρα
Tic-Tac Match 140 29 (20%) 29 (20%) Μετάφρασε τώρα
Sensei 136 25 (18%) 25 (18%) Μετάφρασε τώρα
trellis_displayed 111 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Canvas 209 97 (46%) 97 (46%) Μετάφρασε τώρα
narabi_displayed 123 11 (8%) 11 (8%) Μετάφρασε τώρα
Blackjack 217 105 (48%) 105 (48%) Μετάφρασε τώρα
Spyrium 310 197 (63%) 197 (63%) Μετάφρασε τώρα
medina_displayed 133 20 (15%) 20 (15%) Μετάφρασε τώρα
farkle_displayed 118 5 (4%) 5 (4%) Μετάφρασε τώρα
kmakici_displayed 120 6 (5%) 6 (5%) Μετάφρασε τώρα
Butterfly 190 76 (40%) 76 (40%) Μετάφρασε τώρα
Coinche 125 11 (8%) 11 (8%) Μετάφρασε τώρα
thatslife_displayed 118 4 (3%) 4 (3%) Μετάφρασε τώρα
spiritsoftheforest_displayed 120 6 (5%) 6 (5%) Μετάφρασε τώρα
Μαραφέτια (Gizmos) 324 210 (64%) 210 (64%) Μετάφρασε τώρα
rauha_displayed 124 8 (6%) 8 (6%) Μετάφρασε τώρα
buyword_displayed 130 13 (10%) 13 (10%) Μετάφρασε τώρα
Συννεφούπολη 217 100 (46%) 100 (46%) Μετάφρασε τώρα
Verona Twist 164 47 (28%) 47 (28%) Μετάφρασε τώρα
egocentricworld_displayed 154 37 (24%) 37 (24%) Μετάφρασε τώρα
Tokaido 521 402 (77%) 402 (77%) Μετάφρασε τώρα
turncoats_displayed 126 7 (5%) 7 (5%) Μετάφρασε τώρα
gofish_displayed 144 25 (17%) 25 (17%) Μετάφρασε τώρα
germanwhist_displayed 135 16 (11%) 16 (11%) Μετάφρασε τώρα
marram_displayed 128 8 (6%) 8 (6%) Μετάφρασε τώρα
thirteenclues_displayed 225 103 (45%) 103 (45%) Μετάφρασε τώρα
orionduel_displayed 122 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Canosa 140 17 (12%) 17 (12%) Μετάφρασε τώρα
Sapiens 202 79 (39%) 79 (39%) Μετάφρασε τώρα
The Builders: Middle Ages 216 92 (42%) 92 (42%) Μετάφρασε τώρα
robotsateourpizza_displayed 144 20 (13%) 20 (13%) Μετάφρασε τώρα
Τα 7 Θαύματα του Κόσμου 491 367 (74%) 367 (74%) Μετάφρασε τώρα
sagani_displayed 150 26 (17%) 26 (17%) Μετάφρασε τώρα
pedro_displayed 142 17 (11%) 17 (11%) Μετάφρασε τώρα
Σκάκι 238 113 (47%) 113 (47%) Μετάφρασε τώρα
Yahtzee 244 119 (48%) 119 (48%) Μετάφρασε τώρα
legendraiders_displayed 132 6 (4%) 6 (4%) Μετάφρασε τώρα
Noir: Δολοφόνος εναντίον Επιθεωρητή 209 83 (39%) 83 (39%) Μετάφρασε τώρα
trickoftherails_displayed 140 13 (9%) 13 (9%) Μετάφρασε τώρα
shiftingstones_displayed 147 19 (12%) 19 (12%) Μετάφρασε τώρα
quintus_displayed 128 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
penaltychallenge_displayed 152 23 (15%) 23 (15%) Μετάφρασε τώρα
tienlen_displayed 129 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
knockoutwhist_displayed 141 12 (8%) 12 (8%) Μετάφρασε τώρα
Ουράνιο τόξο 157 27 (17%) 27 (17%) Μετάφρασε τώρα
Πρόεδρος 213 83 (38%) 83 (38%) Μετάφρασε τώρα
oasis_displayed 143 12 (8%) 12 (8%) Μετάφρασε τώρα
thattimeyoukilledme_displayed 133 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
fika_displayed 133 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Τσάκρα 208 72 (34%) 72 (34%) Μετάφρασε τώρα
bids_displayed 140 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
calypso_displayed 137 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
dragonbridge_displayed 142 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
diablo_displayed 148 9 (6%) 9 (6%) Μετάφρασε τώρα
caravan_displayed 152 12 (7%) 12 (7%) Μετάφρασε τώρα
nainjaune_displayed 155 15 (9%) 15 (9%) Μετάφρασε τώρα
timelinetwist_displayed 183 42 (22%) 42 (22%) Μετάφρασε τώρα
geekoutmasters_displayed 159 18 (11%) 18 (11%) Μετάφρασε τώρα
Saint Petersburg 364 222 (60%) 222 (60%) Μετάφρασε τώρα
Niagara 230 88 (38%) 88 (38%) Μετάφρασε τώρα
bug_displayed 144 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
Άνοιγμα Φτερών 1234 1091 (88%) 1091 (88%) Μετάφρασε τώρα
artthief_displayed 158 15 (9%) 15 (9%) Μετάφρασε τώρα
Fai-fo 172 28 (16%) 28 (16%) Μετάφρασε τώρα
fistfulofgold_displayed 181 37 (20%) 37 (20%) Μετάφρασε τώρα
Solo 307 162 (52%) 162 (52%) Μετάφρασε τώρα
Lords of Xidit 301 156 (51%) 156 (51%) Μετάφρασε τώρα
Mr. Jack 365 219 (60%) 219 (60%) Μετάφρασε τώρα
gonutsfordonuts_displayed 198 50 (25%) 50 (25%) Μετάφρασε τώρα
mighty_displayed 148 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
yokaiseptet_displayed 149 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
tucano_displayed 186 37 (19%) 37 (19%) Μετάφρασε τώρα
Cat Café 158 9 (5%) 9 (5%) Μετάφρασε τώρα
MOW 181 32 (17%) 32 (17%) Μετάφρασε τώρα
spades_displayed 199 48 (24%) 48 (24%) Μετάφρασε τώρα
soulaween_displayed 158 7 (4%) 7 (4%) Μετάφρασε τώρα
twentyfourseven_displayed 157 6 (3%) 6 (3%) Μετάφρασε τώρα
setup_displayed 168 16 (9%) 16 (9%) Μετάφρασε τώρα
spiteandmalice_displayed 163 11 (6%) 11 (6%) Μετάφρασε τώρα
Rift Valley Reserve 180 28 (15%) 28 (15%) Μετάφρασε τώρα
klaverjassen_displayed 161 8 (4%) 8 (4%) Μετάφρασε τώρα
dvonn_displayed 154 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
mechadream_displayed 167 13 (7%) 13 (7%) Μετάφρασε τώρα
crimezoom_displayed 166 11 (6%) 11 (6%) Μετάφρασε τώρα
Celestia 289 134 (46%) 134 (46%) Μετάφρασε τώρα
Dice Hospital: ER – Emergency Roll 215 59 (27%) 59 (27%) Μετάφρασε τώρα
castlesofcaleira_displayed 162 6 (3%) 6 (3%) Μετάφρασε τώρα
minhwatu_displayed 198 42 (21%) 42 (21%) Μετάφρασε τώρα
Alhambra 214 57 (26%) 57 (26%) Μετάφρασε τώρα
tumbleweed_displayed 159 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
Μπαχαμα ταξί 161 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
ΕΦΤΑΡΙΑ 168 10 (5%) 10 (5%) Μετάφρασε τώρα
Look at the Stars 225 66 (29%) 66 (29%) Μετάφρασε τώρα
Rallyman: GT 421 261 (61%) 261 (61%) Μετάφρασε τώρα
Patchwork 298 138 (46%) 138 (46%) Μετάφρασε τώρα
Issac 191 30 (15%) 30 (15%) Μετάφρασε τώρα
Welcome Στο Σπίτι των Ονείρων Σας 390 229 (58%) 229 (58%) Μετάφρασε τώρα
αντανάκλαση 294 131 (44%) 131 (44%) Μετάφρασε τώρα
Next Station: London 199 36 (18%) 36 (18%) Μετάφρασε τώρα
Κούπες 188 24 (12%) 24 (12%) Μετάφρασε τώρα
coinage_displayed 164 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
rainforest_displayed 169 5 (2%) 5 (2%) Μετάφρασε τώρα
draftcider_displayed 176 10 (5%) 10 (5%) Μετάφρασε τώρα
farmclub_displayed 172 5 (2%) 5 (2%) Μετάφρασε τώρα
Tranquility: The Ascent 242 75 (30%) 75 (30%) Μετάφρασε τώρα
vaalbara_displayed 170 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
elawa_displayed 204 36 (17%) 36 (17%) Μετάφρασε τώρα
grosstarock_displayed 190 21 (11%) 21 (11%) Μετάφρασε τώρα
Khronos 185 16 (8%) 16 (8%) Μετάφρασε τώρα
triatri_displayed 175 5 (2%) 5 (2%) Μετάφρασε τώρα
mercadodelisboaste_displayed 197 27 (13%) 27 (13%) Μετάφρασε τώρα
Amyitis 338 167 (49%) 167 (49%) Μετάφρασε τώρα
EpiZodiak 185 14 (7%) 14 (7%) Μετάφρασε τώρα
restinpeace_displayed 176 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
nicodemus_displayed 176 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
Ακρόπολη 204 31 (15%) 31 (15%) Μετάφρασε τώρα
Pier 18 205 31 (15%) 31 (15%) Μετάφρασε τώρα
El Grande 213 38 (17%) 38 (17%) Μετάφρασε τώρα
baolakiswahili_displayed 183 6 (3%) 6 (3%) Μετάφρασε τώρα
Legends of Hellas 249 72 (28%) 72 (28%) Μετάφρασε τώρα
ticketgagnant_displayed 183 6 (3%) 6 (3%) Μετάφρασε τώρα
trusis_displayed 183 5 (2%) 5 (2%) Μετάφρασε τώρα
dicesummoners_displayed 179 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
liverpoolrummy_displayed 202 24 (11%) 24 (11%) Μετάφρασε τώρα
Applejack 212 34 (16%) 34 (16%) Μετάφρασε τώρα
boomerangusa_displayed 209 29 (13%) 29 (13%) Μετάφρασε τώρα
31 228 48 (21%) 48 (21%) Μετάφρασε τώρα
rollandbump_displayed 186 5 (2%) 5 (2%) Μετάφρασε τώρα
herrlof_displayed 193 12 (6%) 12 (6%) Μετάφρασε τώρα
crazyfarmers_displayed 185 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
bombay_displayed 236 55 (23%) 55 (23%) Μετάφρασε τώρα
Tournay 350 168 (48%) 168 (48%) Μετάφρασε τώρα
jumpgate_displayed 198 16 (8%) 16 (8%) Μετάφρασε τώρα
barbu_displayed 186 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
coupell_displayed 203 19 (9%) 19 (9%) Μετάφρασε τώρα
iceandthesky_displayed 196 10 (5%) 10 (5%) Μετάφρασε τώρα
illustori_displayed 204 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
Seasons 894 707 (79%) 707 (79%) Μετάφρασε τώρα
golf_displayed 206 19 (9%) 19 (9%) Μετάφρασε τώρα
bigtwo_displayed 203 16 (7%) 16 (7%) Μετάφρασε τώρα
Κοπεγχάγη 228 40 (17%) 40 (17%) Μετάφρασε τώρα
Συνωμοσια 203 15 (7%) 15 (7%) Μετάφρασε τώρα
Haggis 207 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
Τοκ 355 165 (46%) 165 (46%) Μετάφρασε τώρα
equinox_displayed 199 8 (4%) 8 (4%) Μετάφρασε τώρα
Evergreen 245 54 (22%) 54 (22%) Μετάφρασε τώρα
viamagica_displayed 242 51 (21%) 51 (21%) Μετάφρασε τώρα
samarkand_displayed 195 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
hadrianswall_displayed 192 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
diceathlon_displayed 199 7 (3%) 7 (3%) Μετάφρασε τώρα
abandonallartichokes_displayed 211 19 (9%) 19 (9%) Μετάφρασε τώρα
Oh Hell! 210 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
dronesvsseagulls_displayed 197 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
kingdoms_displayed 221 28 (12%) 28 (12%) Μετάφρασε τώρα
sahwari_displayed 193 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
smallislands_displayed 201 7 (3%) 7 (3%) Μετάφρασε τώρα
Sobek: 2 Παίκτες 222 28 (12%) 28 (12%) Μετάφρασε τώρα
rummy_displayed 194 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
pook_displayed 196 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
fourcolorcards_displayed 227 31 (13%) 31 (13%) Μετάφρασε τώρα
skyteam_displayed 196 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
photosynthesis_displayed 230 34 (14%) 34 (14%) Μετάφρασε τώρα
Lost Ruins of Arnak 763 566 (74%) 519 (68%) Μετάφρασε τώρα
Σαντορίνη 488 291 (59%) 291 (59%) Μετάφρασε τώρα
lostexplorers_displayed 216 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
dicedtomatoes_displayed 199 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Koi-Koi 314 115 (36%) 115 (36%) Μετάφρασε τώρα
Twin Palms 217 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
nylonppong_displayed 207 8 (3%) 8 (3%) Μετάφρασε τώρα
sergeantmajor_displayed 200 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Colt Express - Η Ληστεία του Τραίνου 345 145 (42%) 145 (42%) Μετάφρασε τώρα
Nanga Parbat 209 9 (4%) 9 (4%) Μετάφρασε τώρα
Glow 242 42 (17%) 42 (17%) Μετάφρασε τώρα
sakura_displayed 234 32 (13%) 32 (13%) Μετάφρασε τώρα
dinnerinparis_displayed 229 26 (11%) 26 (11%) Μετάφρασε τώρα
Potion Explosion 402 198 (49%) 198 (49%) Μετάφρασε τώρα
ekonos_displayed 218 14 (6%) 14 (6%) Μετάφρασε τώρα
turingmachine_displayed 207 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
rollingpins_displayed 226 18 (7%) 18 (7%) Μετάφρασε τώρα
pente_displayed 220 10 (4%) 10 (4%) Μετάφρασε τώρα
fruitpicking_displayed 217 7 (3%) 7 (3%) Μετάφρασε τώρα
ginrummy_displayed 211 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
expeditions_displayed 225 12 (5%) 12 (5%) Μετάφρασε τώρα
nowboarding_displayed 213 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Tzolk'in 496 282 (56%) 282 (56%) Μετάφρασε τώρα
emdomicrocosm_displayed 222 8 (3%) 8 (3%) Μετάφρασε τώρα
durak_displayed 214 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
trektwelve_displayed 220 6 (2%) 6 (2%) Μετάφρασε τώρα
dragoncastle_displayed 238 23 (9%) 23 (9%) Μετάφρασε τώρα
hydroracers_displayed 220 5 (2%) 5 (2%) Μετάφρασε τώρα
barenpark_displayed 225 9 (4%) 9 (4%) Μετάφρασε τώρα
getthemacguffin_displayed 217 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
almadi_displayed 222 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
crypt_displayed 230 10 (4%) 10 (4%) Μετάφρασε τώρα
pinochle_displayed 220 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Origin 368 147 (39%) 147 (39%) Μετάφρασε τώρα
ghostathome_displayed 231 9 (3%) 9 (3%) Μετάφρασε τώρα
troyesdice_displayed 224 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Gangsta! 280 57 (20%) 57 (20%) Μετάφρασε τώρα
Briscola 230 6 (2%) 6 (2%) Μετάφρασε τώρα
Happy City 276 51 (18%) 51 (18%) Μετάφρασε τώρα
euchre_displayed 225 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
getonboard_displayed 229 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
clashofdecks_displayed 230 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
mycityrb_displayed 226 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Letter Tycoon 320 94 (29%) 94 (29%) Μετάφρασε τώρα
Στόλος 228 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
dontgointhere_displayed 232 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
solowhist_displayed 239 10 (4%) 10 (4%) Μετάφρασε τώρα
The Palaces of Carrara 476 244 (51%) 244 (51%) Μετάφρασε τώρα
Ταρώ 309 77 (24%) 77 (24%) Μετάφρασε τώρα
noah_displayed 252 18 (7%) 18 (7%) Μετάφρασε τώρα
Zooloretto 268 34 (12%) 34 (12%) Μετάφρασε τώρα
schnapsen_displayed 234 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
getonboardparisrome_displayed 242 7 (2%) 7 (2%) Μετάφρασε τώρα
akeruption_displayed 266 31 (11%) 31 (11%) Μετάφρασε τώρα
Skat 256 20 (7%) 20 (7%) Μετάφρασε τώρα
hungariantarokk_displayed 260 23 (8%) 23 (8%) Μετάφρασε τώρα
Caper: Europe 359 120 (33%) 120 (33%) Μετάφρασε τώρα
openfacechinesepoker_displayed 243 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
fortytwo_displayed 243 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Madeira 383 140 (36%) 140 (36%) Μετάφρασε τώρα
Polis: Fight for Hegemony 308 64 (20%) 64 (20%) Μετάφρασε τώρα
mue_displayed 252 7 (2%) 7 (2%) Μετάφρασε τώρα
yaniv_displayed 258 10 (3%) 10 (3%) Μετάφρασε τώρα
The Builders: Antiquity 352 103 (29%) 103 (29%) Μετάφρασε τώρα
imtheboss_displayed 256 7 (2%) 7 (2%) Μετάφρασε τώρα
goldwest_displayed 257 7 (2%) 7 (2%) Μετάφρασε τώρα
Puerto Rico (Πουέρτο Ρίκο) 831 581 (69%) 581 (69%) Μετάφρασε τώρα
Morocco 260 8 (3%) 8 (3%) Μετάφρασε τώρα
seasaltpaper_displayed 276 21 (7%) 21 (7%) Μετάφρασε τώρα
isleoftrainsallaboard_displayed 256 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Ark Nova 1485 1228 (82%) 1184 (79%) Μετάφρασε τώρα
zefiria_displayed 280 22 (7%) 22 (7%) Μετάφρασε τώρα
worldwidetennis_displayed 287 27 (9%) 27 (9%) Μετάφρασε τώρα
Marco Polo II: In the Service of the Khan 554 293 (52%) 293 (52%) Μετάφρασε τώρα
blueskies_displayed 286 22 (7%) 22 (7%) Μετάφρασε τώρα
knarr_displayed 267 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Οι Άποικοι του Catan 470 203 (43%) 203 (43%) Μετάφρασε τώρα
gardennation_displayed 274 7 (2%) 7 (2%) Μετάφρασε τώρα
Tash-Kalar 681 411 (60%) 411 (60%) Μετάφρασε τώρα
sheepboombah_displayed 285 14 (4%) 14 (4%) Μετάφρασε τώρα
chicagoexpress_displayed 277 6 (2%) 6 (2%) Μετάφρασε τώρα
sasaki_displayed 287 16 (5%) 16 (5%) Μετάφρασε τώρα
riichimahjong_displayed 280 6 (2%) 6 (2%) Μετάφρασε τώρα
nap_displayed 276 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
seotda_displayed 304 28 (9%) 28 (9%) Μετάφρασε τώρα
signorie_displayed 307 31 (10%) 31 (10%) Μετάφρασε τώρα
hardback_displayed 282 6 (2%) 6 (2%) Μετάφρασε τώρα
cribbage_displayed 296 20 (6%) 20 (6%) Μετάφρασε τώρα
scopa_displayed 293 16 (5%) 16 (5%) Μετάφρασε τώρα
forestshuffle_displayed 321 36 (11%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
astra_displayed 301 15 (4%) 15 (4%) Μετάφρασε τώρα
La Marche du Crabe 377 90 (23%) 90 (23%) Μετάφρασε τώρα
fightthelandlord_displayed 295 8 (2%) 8 (2%) Μετάφρασε τώρα
zuuli_displayed 287 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
dragonwood_displayed 291 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
Imhotep 318 29 (9%) 29 (9%) Μετάφρασε τώρα
Spots 300 10 (3%) 10 (3%) Μετάφρασε τώρα
perikles_displayed 294 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
ageofchampagne_displayed 295 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
bigmonster_displayed 318 23 (7%) 23 (7%) Μετάφρασε τώρα
My City 390 93 (23%) 93 (23%) Μετάφρασε τώρα
lineae_displayed 307 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
heckinhounds_displayed 306 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Lewis & Clark 370 62 (16%) 62 (16%) Μετάφρασε τώρα
Res Arcana 416 103 (24%) 103 (24%) Μετάφρασε τώρα
ginkgopolis_displayed 323 10 (3%) 10 (3%) Μετάφρασε τώρα
cairn_displayed 315 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
streets_displayed 319 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
century_displayed 318 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
homesteaders_displayed 320 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Through the Ages: A new Story of Civilization 1167 847 (72%) 847 (72%) Μετάφρασε τώρα
Ultimate Railroads 509 188 (36%) 188 (36%) Μετάφρασε τώρα
afterus_displayed 322 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Iwari 335 13 (3%) 13 (3%) Μετάφρασε τώρα
solarstorm_displayed 324 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
eriantys_displayed 326 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
rollintotown_displayed 371 42 (11%) 42 (11%) Μετάφρασε τώρα
Roll for the Galaxy 379 47 (12%) 47 (12%) Μετάφρασε τώρα
microdojo_displayed 338 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
villagers_displayed 340 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
fortheking_displayed 346 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
tinnerstrail_displayed 346 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Μικρό Εργοστάσιο 379 31 (8%) 31 (8%) Μετάφρασε τώρα
Όχι μόνος 356 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
bigtimesoccer_displayed 420 65 (15%) 65 (15%) Μετάφρασε τώρα
Tapestry 1400 1045 (74%) 1045 (74%) Μετάφρασε τώρα
arcticscavengers_displayed 401 45 (11%) 45 (11%) Μετάφρασε τώρα
Deus 359 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Fluxx 462 102 (22%) 102 (22%) Μετάφρασε τώρα
Το Πνεύμα του Δάσους 417 57 (13%) 57 (13%) Μετάφρασε τώρα
cosmosempires_displayed 363 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
offtherails_displayed 386 19 (4%) 19 (4%) Μετάφρασε τώρα
In The Year of the Dragon 440 73 (16%) 73 (16%) Μετάφρασε τώρα
Η Επιλογή της Κυρίας 373 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Regicide 428 55 (12%) 55 (12%) Μετάφρασε τώρα
Καλώς ήρθες στο Νέο Λας Βέγκας 385 12 (3%) 12 (3%) Μετάφρασε τώρα
steamrollers_displayed 378 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
talon_displayed 379 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
dicehospital_displayed 400 18 (4%) 18 (4%) Μετάφρασε τώρα
Roppyakken 428 42 (9%) 42 (9%) Μετάφρασε τώρα
stockpile_displayed 387 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
wizardsgrimoire_displayed 395 7 (1%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
forex_displayed 392 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
La Granja 564 172 (30%) 172 (30%) Μετάφρασε τώρα
Τίγρης και Ευφράτης 397 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
divideetimpera_displayed 398 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
jumpdrive_displayed 407 9 (2%) 9 (2%) Μετάφρασε τώρα
Caverna 1106 705 (63%) 705 (63%) Μετάφρασε τώρα
homeworlds_displayed 404 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Nidavellir 430 26 (6%) 26 (6%) Μετάφρασε τώρα
doglover_displayed 404 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Chocolate Factory 408 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Star Fluxx 456 48 (10%) 48 (10%) Μετάφρασε τώρα
hadara_displayed 410 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
hoola_displayed 417 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
vektorace_displayed 420 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
None Shall Pass! 435 12 (2%) 12 (2%) Μετάφρασε τώρα
Abyss 508 83 (16%) 83 (16%) Μετάφρασε τώρα
Κετζάλ 431 5 (1%) 5 (1%) Μετάφρασε τώρα
goodcopbadcop_displayed 426 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Dice Forge 636 209 (32%) 209 (32%) Μετάφρασε τώρα
ageofcivilization_displayed 441 13 (2%) 13 (2%) Μετάφρασε τώρα
thegnomesofzavandor_displayed 431 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
ruhr_displayed 443 12 (2%) 12 (2%) Μετάφρασε τώρα
Sushi Go Party! 437 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
regidice_displayed 442 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
warchest_displayed 443 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
painttheroses_displayed 449 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Space Base 459 10 (2%) 10 (2%) Μετάφρασε τώρα
wastelandia_displayed 451 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
humanity_displayed 458 3 (0%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Ο ατμος λειτουργει 476 12 (2%) 12 (2%) Μετάφρασε τώρα
lumen_displayed 468 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
handandfoot_displayed 515 46 (8%) 46 (8%) Μετάφρασε τώρα
Nippon 571 74 (12%) 74 (12%) Μετάφρασε τώρα
kingsguild_displayed 709 206 (29%) 206 (29%) Μετάφρασε τώρα
architectsofthewestkingdom_displayed 531 17 (3%) 17 (3%) Μετάφρασε τώρα
Space Empires: 4X 515 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
tinyepicdefenders_displayed 520 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
City of the Big Shoulders 536 6 (1%) 6 (1%) Μετάφρασε τώρα
challengers_displayed 631 96 (15%) 96 (15%) Μετάφρασε τώρα
Το Νησί των Γατών 744 207 (27%) 207 (27%) Μετάφρασε τώρα
goldblivion_displayed 538 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Terra Mystica 1190 641 (53%) 609 (51%) Μετάφρασε τώρα
dungeonroll_displayed 550 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Heat: Pedal to the Metal 556 5 (0%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
eminentdomain_displayed 555 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
icecoldicehockey_displayed 566 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Ο Βασιλιάς του Τόκυο 926 355 (38%) 355 (38%) Μετάφρασε τώρα
Πέρα από τον Ήλιο 593 21 (3%) 21 (3%) Μετάφρασε τώρα
Anachrony 636 61 (9%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
ΠΑΡΚΑ 593 4 (0%) 4 (0%) Μετάφρασε τώρα
spacestationphoenix_displayed 608 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
stupormundi_displayed 634 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Krosmaster Blast 645 6 (0%) 6 (0%) Μετάφρασε τώρα
Η Αποστολή: Θάλασσα Βαθιά 653 4 (0%) 4 (0%) Μετάφρασε τώρα
dicethemepark_displayed 651 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Yokohama 863 197 (22%) 197 (22%) Μετάφρασε τώρα
bunnykingdom_displayed 695 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Obsession 721 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
Chimera Station 722 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
darkagent_displayed 754 10 (1%) 10 (1%) Μετάφρασε τώρα
crusadersthywillbedone_displayed 775 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
Blood Rage 893 114 (12%) 114 (12%) Μετάφρασε τώρα
Barrage 877 71 (8%) 71 (8%) Μετάφρασε τώρα
Dungeon Twister 827 10 (1%) 10 (1%) Μετάφρασε τώρα
Quantum 871 48 (5%) 48 (5%) Μετάφρασε τώρα
envelopesofcash_displayed 840 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
New Frontiers 857 4 (0%) 4 (0%) Μετάφρασε τώρα
Dungeon Petz 885 6 (0%) 6 (0%) Μετάφρασε τώρα
Gaia Project 1007 113 (11%) 113 (11%) Μετάφρασε τώρα
Race for the Galaxy 1311 411 (31%) 411 (31%) Μετάφρασε τώρα
Παράδοση άνευ όρων! 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη 1034 120 (11%) 120 (11%) Μετάφρασε τώρα
Γη 1101 163 (14%) 163 (14%) Μετάφρασε τώρα
Super Fantasy Brawl 1004 17 (1%) 17 (1%) Μετάφρασε τώρα
A Feast for Odin 1003 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Viticulture 1076 51 (4%) 51 (4%) Μετάφρασε τώρα
Αυτοκίνητα (Automobiles) 1160 7 (0%) 7 (0%) Μετάφρασε τώρα
mantisfalls_displayed 1197 3 (0%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Railways of the World 1416 14 (0%) 14 (0%) Μετάφρασε τώρα
Memoir '44 1939 273 (14%) 273 (14%) Μετάφρασε τώρα
Καινοτομία 2253 360 (15%) 360 (15%) Μετάφρασε τώρα
Krosmaster Arena 2218 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
Remember When 3047 743 (24%) 743 (24%) Μετάφρασε τώρα
Agricola 2841 530 (18%) 530 (18%) Μετάφρασε τώρα
12 Chip Trick 23 23 (100%) 23 (100%) Μετάφρασε τώρα
6 nimmt! (Πάρε 5!) 83 83 (100%) 83 (100%) Μετάφρασε τώρα
7 Wonders Architects 257 257 (100%) 257 (100%) Μετάφρασε τώρα
7 Wonders Duel 928 928 (100%) 928 (100%) Μετάφρασε τώρα
8 Masters' Revenge (H Εκδίκηση των 8 Αρχόντων) 240 240 (100%) 240 (100%) Μετάφρασε τώρα
Alveole 22 22 (100%) 22 (100%) Μετάφρασε τώρα
Armadöra 66 66 (100%) 66 (100%) Μετάφρασε τώρα
Azul 290 290 (100%) 289 (99%) Μετάφρασε τώρα
Battle Sheep (Μάχη Προβάτων) 21 21 (100%) 21 (100%) Μετάφρασε τώρα
Biyi 48 48 (100%) 48 (100%) Μετάφρασε τώρα
Blaze 33 33 (100%) 33 (100%) Μετάφρασε τώρα
Break the Code 260 260 (100%) 260 (100%) Μετάφρασε τώρα
Bubblee Pop 188 188 (100%) 188 (100%) Μετάφρασε τώρα
Burgle Bros. 697 697 (100%) 697 (100%) Μετάφρασε τώρα
Can't Stop 88 88 (100%) 88 (100%) Μετάφρασε τώρα
Carnegie 922 922 (100%) 922 (100%) Μετάφρασε τώρα
Caylus 257 257 (100%) 257 (100%) Μετάφρασε τώρα
China Gold 35 35 (100%) 35 (100%) Μετάφρασε τώρα
Clans of Caledonia 464 464 (100%) 464 (100%) Μετάφρασε τώρα
Color Pop 44 44 (100%) 44 (100%) Μετάφρασε τώρα
Coloretto (Χαμαιλέοντες) 51 51 (100%) 51 (100%) Μετάφρασε τώρα
CuBirds 162 162 (100%) 162 (100%) Μετάφρασε τώρα
Diam's 174 174 (100%) 174 (100%) Μετάφρασε τώρα
Dingo's Dreams 182 182 (100%) 182 (100%) Μετάφρασε τώρα
Dinosaur Tea Party 88 88 (100%) 88 (100%) Μετάφρασε τώρα
Djambi 75 75 (100%) 75 (100%) Μετάφρασε τώρα
Dobble 154 154 (100%) 154 (100%) Μετάφρασε τώρα
Dragonheart 58 58 (100%) 58 (100%) Μετάφρασε τώρα
Evo: The "Game no Name" 24 24 (100%) 24 (100%) Μετάφρασε τώρα
Florenza: Το παιχνίδι με τις κάρτες 251 251 (100%) 251 (100%) Μετάφρασε τώρα
Flume 26 26 (100%) 26 (100%) Μετάφρασε τώρα
For Sale 109 109 (100%) 109 (100%) Μετάφρασε τώρα
GORami 25 25 (100%) 25 (100%) Μετάφρασε τώρα
Gaïa 101 101 (100%) 101 (100%) Μετάφρασε τώρα
Gear & Piston 116 116 (100%) 116 (100%) Μετάφρασε τώρα
Great Western Trail 1666 1666 (100%) 1666 (100%) Μετάφρασε τώρα
Gygès 33 33 (100%) 33 (100%) Μετάφρασε τώρα
Hawaii 180 180 (100%) 180 (100%) Μετάφρασε τώρα
Hive (Κυψέλλη) 134 134 (100%) 134 (100%) Μετάφρασε τώρα
Icebreaker 60 60 (100%) 60 (100%) Μετάφρασε τώρα
Incan Gold 157 157 (100%) 157 (100%) Μετάφρασε τώρα
Insert 35 35 (100%) 35 (100%) Μετάφρασε τώρα
It's a Wonderful World 361 361 (100%) 361 (100%) Μετάφρασε τώρα
Jaipur 145 145 (100%) 145 (100%) Μετάφρασε τώρα
Kabaleo 47 47 (100%) 47 (100%) Μετάφρασε τώρα
Kahuna 58 58 (100%) 58 (100%) Μετάφρασε τώρα
Kami 110 110 (100%) 110 (100%) Μετάφρασε τώρα
Kingdom Builder 205 205 (100%) 205 (100%) Μετάφρασε τώρα
Kingdomino Ένα Ντόμινο για τον Βασιλιά 68 68 (100%) 68 (100%) Μετάφρασε τώρα
Konane 27 27 (100%) 27 (100%) Μετάφρασε τώρα
Koryŏ 101 101 (100%) 101 (100%) Μετάφρασε τώρα
LLAMA 80 80 (100%) 80 (100%) Μετάφρασε τώρα
Las Vegan 52 52 (100%) 52 (100%) Μετάφρασε τώρα
Lines of Action 19 19 (100%) 19 (100%) Μετάφρασε τώρα
Linkage 33 33 (100%) 33 (100%) Μετάφρασε τώρα
Loco Momo 130 130 (100%) 130 (100%) Μετάφρασε τώρα
Love Letter 313 313 (100%) 313 (100%) Μετάφρασε τώρα
Marrakech 92 92 (100%) 92 (100%) Μετάφρασε τώρα
Martian Dice 76 76 (100%) 76 (100%) Μετάφρασε τώρα
Monster Factory 48 48 (100%) 48 (100%) Μετάφρασε τώρα
Murus Gallicus 65 65 (100%) 65 (100%) Μετάφρασε τώρα
Neutreeko 35 35 (100%) 35 (100%) Μετάφρασε τώρα
Nine Men's Morris 74 74 (100%) 74 (100%) Μετάφρασε τώρα
Nova Luna 29 29 (100%) 29 (100%) Μετάφρασε τώρα
Onitama 61 61 (100%) 61 (100%) Μετάφρασε τώρα
Outlaws: Last Man Standing 188 188 (100%) 188 (100%) Μετάφρασε τώρα
P.I. 110 110 (100%) 110 (100%) Μετάφρασε τώρα
Paris Connection 53 53 (100%) 53 (100%) Μετάφρασε τώρα
Quantik 96 96 (100%) 96 (100%) Μετάφρασε τώρα
Quoridor 57 57 (100%) 57 (100%) Μετάφρασε τώρα
Reversi 30 30 (100%) 30 (100%) Μετάφρασε τώρα
Russian Railroads 363 363 (100%) 363 (100%) Μετάφρασε τώρα
Secret Moon 190 190 (100%) 190 (100%) Μετάφρασε τώρα
Senshi 36 36 (100%) 36 (100%) Μετάφρασε τώρα
Similo 509 509 (100%) 509 (100%) Μετάφρασε τώρα
Sobek 219 219 (100%) 219 (100%) Μετάφρασε τώρα
Soluna 42 42 (100%) 42 (100%) Μετάφρασε τώρα
Splendor 225 225 (100%) 225 (100%) Μετάφρασε τώρα
Sushi Go! 165 165 (100%) 165 (100%) Μετάφρασε τώρα
Tea Time 64 64 (100%) 64 (100%) Μετάφρασε τώρα
The Battle for Hill 218 45 45 (100%) 45 (100%) Μετάφρασε τώρα
The Boss 66 66 (100%) 66 (100%) Μετάφρασε τώρα
The Number 27 27 (100%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Thermopyles (Θερμοπύλες) 34 34 (100%) 34 (100%) Μετάφρασε τώρα
Through the Ages (Διαμέσου των Αιώνων) 787 787 (100%) 787 (100%) Μετάφρασε τώρα
Time Masters 269 269 (100%) 269 (100%) Μετάφρασε τώρα
Tobago 218 218 (100%) 218 (100%) Μετάφρασε τώρα
ToeShamBo 64 64 (100%) 64 (100%) Μετάφρασε τώρα
Trike 33 33 (100%) 33 (100%) Μετάφρασε τώρα
Trio 48 48 (100%) 48 (100%) Μετάφρασε τώρα
Troyes 249 249 (100%) 249 (100%) Μετάφρασε τώρα
Uncle Chestnut's Table Gype 53 53 (100%) 53 (100%) Μετάφρασε τώρα
Vulture Culture 45 45 (100%) 45 (100%) Μετάφρασε τώρα
Wizard (Μαγικοί Αριθμοί) 87 87 (100%) 87 (100%) Μετάφρασε τώρα
Απαγορευμένη Νήσος 202 202 (100%) 202 (100%) Μετάφρασε τώρα
Απλούπολη (Simplycity) 32 32 (100%) 32 (100%) Μετάφρασε τώρα
Η Αποστολή 501 501 (100%) 501 (100%) Μετάφρασε τώρα
Κ2 94 94 (100%) 94 (100%) Μετάφρασε τώρα
Μία Λέξη Μόνο 125 125 (100%) 125 (100%) Μετάφρασε τώρα
Ναυμαχία 61 61 (100%) 61 (100%) Μετάφρασε τώρα
Σαμποτέρ 407 407 (100%) 407 (100%) Μετάφρασε τώρα
Σύνδεσε 6 67 67 (100%) 67 (100%) Μετάφρασε τώρα
Τάβλι 106 106 (100%) 106 (100%) Μετάφρασε τώρα
Τα Ταξίδια του Μάρκο Πόλο 350 350 (100%) 350 (100%) Μετάφρασε τώρα
Τεοτιχουακάν: Η πόλη των Θεών 412 412 (100%) 412 (100%) Μετάφρασε τώρα
Το νησί των πειρατών 159 159 (100%) 159 (100%) Μετάφρασε τώρα
Τυχεροί Αριθμοί 102 102 (100%) 102 (100%) Μετάφρασε τώρα
Φόρτωση εφαρμογής... ...