Μενού
{NB_PLAYERS_CONNECTED} συνδεδεμένοι παίχτες: {IN_GAME} παίζουν • {WAITING} διαθέσιμοι
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

Μεταφράστε την Board Game Arena

(Μια μετάφραση επικυρώνεται μετά από 30 μέρες χωρίς αλλαγές)

Μεταφράστε την Board Game Arena σε:
Τμήμα ιστοτόπου Συνολικός αριθμός φράσεων Μεταφρασμένο (%) Εγκρίθηκε (%) Μετάφρασε τώρα
Αρχική σελίδα 5729 5681 (99%) 5659 (98%) Μετάφρασε τώρα
Soluna 42 41 (97%) 41 (97%) Μετάφρασε τώρα
Dobble 154 153 (99%) 153 (99%) Μετάφρασε τώρα
Las Vegan 52 49 (94%) 49 (94%) Μετάφρασε τώρα
Insert 35 26 (74%) 26 (74%) Μετάφρασε τώρα
Kabaleo 47 36 (76%) 36 (76%) Μετάφρασε τώρα
Konane 27 15 (55%) 15 (55%) Μετάφρασε τώρα
Σύνδεσε 6 67 55 (82%) 55 (82%) Μετάφρασε τώρα
Monster Factory 48 35 (72%) 35 (72%) Μετάφρασε τώρα
Biyi 48 35 (72%) 35 (72%) Μετάφρασε τώρα
Kami 110 97 (88%) 97 (88%) Μετάφρασε τώρα
Απλούπολη (Simplycity) 32 19 (59%) 19 (59%) Μετάφρασε τώρα
CuBirds 162 149 (91%) 149 (91%) Μετάφρασε τώρα
Linkage 33 19 (57%) 19 (57%) Μετάφρασε τώρα
Paris Connection 53 38 (71%) 38 (71%) Μετάφρασε τώρα
Quantik 96 81 (84%) 81 (84%) Μετάφρασε τώρα
Loco Momo 130 115 (88%) 115 (88%) Μετάφρασε τώρα
Murus Gallicus 65 49 (75%) 49 (75%) Μετάφρασε τώρα
ΝΧS 57 39 (68%) 39 (68%) Μετάφρασε τώρα
Reversi 30 11 (36%) 11 (36%) Μετάφρασε τώρα
Keyflower 283 264 (93%) 264 (93%) Μετάφρασε τώρα
Kraken Up 40 20 (50%) 20 (50%) Μετάφρασε τώρα
United Square 59 39 (66%) 39 (66%) Μετάφρασε τώρα
ToeShamBo 64 43 (67%) 43 (67%) Μετάφρασε τώρα
Thrive 29 7 (24%) 7 (24%) Μετάφρασε τώρα
Hadron 61 39 (63%) 39 (63%) Μετάφρασε τώρα
Fractal 39 17 (43%) 17 (43%) Μετάφρασε τώρα
Elfenland 109 86 (78%) 86 (78%) Μετάφρασε τώρα
Quarto 57 34 (59%) 34 (59%) Μετάφρασε τώρα
Turn the tide 75 51 (68%) 51 (68%) Μετάφρασε τώρα
Buttons 74 50 (67%) 50 (67%) Μετάφρασε τώρα
Mapmaker: The Gerrymandering Game 83 59 (71%) 59 (71%) Μετάφρασε τώρα
Mattock 41 17 (41%) 17 (41%) Μετάφρασε τώρα
flume_displayed 26 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Τελίτσες 60 34 (56%) 34 (56%) Μετάφρασε τώρα
Pylos 68 42 (61%) 42 (61%) Μετάφρασε τώρα
Squadro 54 28 (51%) 28 (51%) Μετάφρασε τώρα
Stella – Dixit Universe 153 126 (82%) 125 (81%) Μετάφρασε τώρα
Papayoo 79 50 (63%) 50 (63%) Μετάφρασε τώρα
The Werewolves of Miller's Hollow 366 336 (91%) 336 (91%) Μετάφρασε τώρα
Cardiceo 50 20 (40%) 20 (40%) Μετάφρασε τώρα
Gopher 57 26 (45%) 26 (45%) Μετάφρασε τώρα
Kalah 85 54 (63%) 54 (63%) Μετάφρασε τώρα
Oh-Seven 61 30 (49%) 30 (49%) Μετάφρασε τώρα
Νησί του Τακάρα. 191 159 (83%) 159 (83%) Μετάφρασε τώρα
Bobail 54 21 (38%) 21 (38%) Μετάφρασε τώρα
Nine Men's Morris 74 40 (54%) 40 (54%) Μετάφρασε τώρα
Machiavelli 85 50 (58%) 50 (58%) Μετάφρασε τώρα
Ουίστ 22 (Whist 22) 52 16 (30%) 16 (30%) Μετάφρασε τώρα
Abalone 64 28 (43%) 28 (43%) Μετάφρασε τώρα
Παλάτι 93 54 (58%) 54 (58%) Μετάφρασε τώρα
Stir Fry Eighteen 183 144 (78%) 144 (78%) Μετάφρασε τώρα
Dodo 50 11 (22%) 11 (22%) Μετάφρασε τώρα
District Noir 76 36 (47%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Mammalath 82 41 (50%) 41 (50%) Μετάφρασε τώρα
Hoarders 122 81 (66%) 81 (66%) Μετάφρασε τώρα
Icebreaker 60 19 (31%) 19 (31%) Μετάφρασε τώρα
Perudo 154 113 (73%) 113 (73%) Μετάφρασε τώρα
Dinosaur Tea Party 88 47 (53%) 47 (53%) Μετάφρασε τώρα
Σκορ Τέσσερα 107 66 (61%) 66 (61%) Μετάφρασε τώρα
Number Drop 49 8 (16%) 8 (16%) Μετάφρασε τώρα
Le Dernier Peuple 87 45 (51%) 45 (51%) Μετάφρασε τώρα
Zener 89 47 (52%) 47 (52%) Μετάφρασε τώρα
Metromania 94 52 (55%) 52 (55%) Μετάφρασε τώρα
Railroad Ink 112 69 (61%) 69 (61%) Μετάφρασε τώρα
Draftosaurus 151 108 (71%) 108 (71%) Μετάφρασε τώρα
Haiclue 81 36 (44%) 36 (44%) Μετάφρασε τώρα
Tablut 64 19 (29%) 19 (29%) Μετάφρασε τώρα
Καταγραφέας 76 30 (39%) 30 (39%) Μετάφρασε τώρα
Πανδημία 264 218 (82%) 218 (82%) Μετάφρασε τώρα
7 Wonders Architects 257 210 (81%) 210 (81%) Μετάφρασε τώρα
Caribbean All Fours 67 19 (28%) 19 (28%) Μετάφρασε τώρα
VEGEtables 80 32 (40%) 32 (40%) Μετάφρασε τώρα
Το νησί των πειρατών 159 111 (69%) 111 (69%) Μετάφρασε τώρα
Herooj 76 28 (36%) 28 (36%) Μετάφρασε τώρα
Hugo 88 40 (45%) 40 (45%) Μετάφρασε τώρα
Nile 80 31 (38%) 31 (38%) Μετάφρασε τώρα
Sparts 83 34 (40%) 34 (40%) Μετάφρασε τώρα
Σιλο 59 10 (16%) 10 (16%) Μετάφρασε τώρα
Luxor 171 122 (71%) 122 (71%) Μετάφρασε τώρα
Πιλότα 110 61 (55%) 61 (55%) Μετάφρασε τώρα
Uptown 62 13 (20%) 13 (20%) Μετάφρασε τώρα
Battle of LITS 76 27 (35%) 27 (35%) Μετάφρασε τώρα
The Nine Domains 98 49 (50%) 49 (50%) Μετάφρασε τώρα
Fairy Trails 74 24 (32%) 24 (32%) Μετάφρασε τώρα
Bandido 126 73 (57%) 73 (57%) Μετάφρασε τώρα
Τάβλι 106 53 (50%) 53 (50%) Μετάφρασε τώρα
Tranquility 71 17 (23%) 17 (23%) Μετάφρασε τώρα
Queens & Kings... A Checkers Game 88 34 (38%) 34 (38%) Μετάφρασε τώρα
gangofdice_displayed 54 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Tichu 273 218 (79%) 176 (64%) Μετάφρασε τώρα
Boomerang: Australia 153 97 (63%) 97 (63%) Μετάφρασε τώρα
Μία Λέξη Μόνο 125 68 (54%) 34 (27%) Μετάφρασε τώρα
Hive (Κυψέλλη) 134 77 (57%) 77 (57%) Μετάφρασε τώρα
Chromino 142 84 (59%) 84 (59%) Μετάφρασε τώρα
Zola 70 11 (15%) 11 (15%) Μετάφρασε τώρα
Κάστρα του Μυστρά 224 164 (73%) 164 (73%) Μετάφρασε τώρα
Quinque 103 43 (41%) 43 (41%) Μετάφρασε τώρα
Medo 94 34 (36%) 34 (36%) Μετάφρασε τώρα
Oust 78 18 (23%) 18 (23%) Μετάφρασε τώρα
Exploration: Warzone 67 6 (8%) 6 (8%) Μετάφρασε τώρα
Phat 78 17 (21%) 17 (21%) Μετάφρασε τώρα
Once Upon A Forest 95 34 (35%) 34 (35%) Μετάφρασε τώρα
Twin Tin Bots (Δίδυμα Ρομπότ Κασσίτερου) 140 78 (55%) 78 (55%) Μετάφρασε τώρα
Tiki 103 41 (39%) 41 (39%) Μετάφρασε τώρα
Red7 176 114 (64%) 114 (64%) Μετάφρασε τώρα
Μεσημβρηνοί 79 17 (21%) 17 (21%) Μετάφρασε τώρα
Oriflamme 111 48 (43%) 48 (43%) Μετάφρασε τώρα
Veggie Garden 142 78 (54%) 78 (54%) Μετάφρασε τώρα
Balloon Pop! 136 72 (52%) 72 (52%) Μετάφρασε τώρα
Ασσυρία 125 61 (48%) 61 (48%) Μετάφρασε τώρα
Siam 118 53 (44%) 53 (44%) Μετάφρασε τώρα
Chinese checkers 77 12 (15%) 12 (15%) Μετάφρασε τώρα
Coup 236 171 (72%) 171 (72%) Μετάφρασε τώρα
Cacao 144 79 (54%) 79 (54%) Μετάφρασε τώρα
Dragon Keeper: The Dungeon 86 20 (23%) 20 (23%) Μετάφρασε τώρα
Βουστροφηδόν 90 24 (26%) 24 (26%) Μετάφρασε τώρα
Ο Κύκλος της Ζωής 91 25 (27%) 25 (27%) Μετάφρασε τώρα
Concept Χωρίς λόγια 408 341 (83%) 341 (83%) Μετάφρασε τώρα
Origin 217 147 (67%) 147 (67%) Μετάφρασε τώρα
The Jelly Monster Lab 138 67 (48%) 67 (48%) Μετάφρασε τώρα
Ponte del Diavolo 117 46 (39%) 46 (39%) Μετάφρασε τώρα
cephalopod_displayed 84 10 (11%) 10 (11%) Μετάφρασε τώρα
Xiangqi 108 33 (30%) 33 (30%) Μετάφρασε τώρα
rive_displayed 96 19 (19%) 19 (19%) Μετάφρασε τώρα
Pyramid Poker 91 14 (15%) 14 (15%) Μετάφρασε τώρα
blooms_displayed 99 21 (21%) 21 (21%) Μετάφρασε τώρα
Grand Bazaar 130 51 (39%) 51 (39%) Μετάφρασε τώρα
ninetynine_displayed 151 72 (47%) 72 (47%) Μετάφρασε τώρα
dragonline_displayed 94 15 (15%) 15 (15%) Μετάφρασε τώρα
Μονομάχος (Betta) 95 16 (16%) 16 (16%) Μετάφρασε τώρα
redstone_displayed 96 16 (16%) 16 (16%) Μετάφρασε τώρα
Legendary Inventors 208 128 (61%) 128 (61%) Μετάφρασε τώρα
raubbau_displayed 81 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
bossquest_displayed 106 25 (23%) 25 (23%) Μετάφρασε τώρα
Nautilus 201 120 (59%) 120 (59%) Μετάφρασε τώρα
My Shelfie 140 59 (42%) 59 (42%) Μετάφρασε τώρα
herd_displayed 82 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Con Sonar! 106 24 (22%) 24 (22%) Μετάφρασε τώρα
Yokai 124 41 (33%) 41 (33%) Μετάφρασε τώρα
No Thanks! (Όχι ευχαριστώ!) 142 59 (41%) 59 (41%) Μετάφρασε τώρα
finity_displayed 89 6 (6%) 6 (6%) Μετάφρασε τώρα
lifeline_displayed 83 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
detectivepoker_displayed 99 15 (15%) 15 (15%) Μετάφρασε τώρα
Hex 100 16 (16%) 16 (16%) Μετάφρασε τώρα
Guile 134 50 (37%) 50 (37%) Μετάφρασε τώρα
factum_displayed 98 14 (14%) 14 (14%) Μετάφρασε τώρα
Veletas 105 19 (18%) 19 (18%) Μετάφρασε τώρα
ΔΒΛ (EVL) 110 23 (20%) 23 (20%) Μετάφρασε τώρα
Τεοτιχουακάν: Η πόλη των Θεών 412 325 (78%) 325 (78%) Μετάφρασε τώρα
Targi (Τουαρέγκ) 351 264 (75%) 264 (75%) Μετάφρασε τώρα
Incan Gold 157 70 (44%) 70 (44%) Μετάφρασε τώρα
KQJ 121 34 (28%) 34 (28%) Μετάφρασε τώρα
Hypnosia 137 50 (36%) 50 (36%) Μετάφρασε τώρα
Pyrga 101 13 (12%) 13 (12%) Μετάφρασε τώρα
strands_displayed 88 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Guildes 131 42 (32%) 42 (32%) Μετάφρασε τώρα
Pingimus 108 19 (17%) 19 (17%) Μετάφρασε τώρα
Can't Stop Express 97 8 (8%) 8 (8%) Μετάφρασε τώρα
saintpoker_displayed 124 35 (28%) 35 (28%) Μετάφρασε τώρα
7 Wonders Duel 928 839 (90%) 839 (90%) Μετάφρασε τώρα
Just Desserts 296 206 (69%) 206 (69%) Μετάφρασε τώρα
Skull 143 53 (37%) 53 (37%) Μετάφρασε τώρα
Mijnlieff 97 7 (7%) 7 (7%) Μετάφρασε τώρα
Hanabi (Πυροτεχνήματα) 225 135 (60%) 135 (60%) Μετάφρασε τώρα
Northwest Passage 181 90 (49%) 90 (49%) Μετάφρασε τώρα
flamingpyramids_displayed 126 34 (26%) 34 (26%) Μετάφρασε τώρα
Jekyll εναντίον Hyde 152 60 (39%) 60 (39%) Μετάφρασε τώρα
splito_displayed 93 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Panic Lab 142 49 (34%) 49 (34%) Μετάφρασε τώρα
schroedingerscats_displayed 146 53 (36%) 53 (36%) Μετάφρασε τώρα
classicgo_displayed 119 24 (20%) 24 (20%) Μετάφρασε τώρα
myfirstcastlepanic_displayed 95 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
ONE 125 30 (24%) 30 (24%) Μετάφρασε τώρα
Rolled West 102 7 (6%) 7 (6%) Μετάφρασε τώρα
bandada_displayed 95 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
impasse_displayed 96 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Gomoku 109 12 (11%) 12 (11%) Μετάφρασε τώρα
Boomerang: Europe 203 105 (51%) 105 (51%) Μετάφρασε τώρα
commanderchess_displayed 98 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
kulami_displayed 98 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
themotherroad_displayed 103 4 (3%) 4 (3%) Μετάφρασε τώρα
Λίθινη Εποχή 539 439 (81%) 436 (80%) Μετάφρασε τώρα
Trekking the World 381 280 (73%) 280 (73%) Μετάφρασε τώρα
catcafe_displayed 102 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Σεικατσου 205 102 (49%) 102 (49%) Μετάφρασε τώρα
Yin Yang 133 28 (21%) 28 (21%) Μετάφρασε τώρα
rollingpins_displayed 105 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Briscola 132 26 (19%) 26 (19%) Μετάφρασε τώρα
Thurn and Taxis 220 114 (51%) 114 (51%) Μετάφρασε τώρα
The Lady and the Tiger (Doors) 117 11 (9%) 11 (9%) Μετάφρασε τώρα
Penny Press 135 27 (20%) 27 (20%) Μετάφρασε τώρα
Blackjack 235 127 (54%) 127 (54%) Μετάφρασε τώρα
Libertalia 264 155 (58%) 155 (58%) Μετάφρασε τώρα
mascarade_displayed 205 96 (46%) 96 (46%) Μετάφρασε τώρα
kingofthepitch_displayed 125 16 (12%) 16 (12%) Μετάφρασε τώρα
Art Decko 295 184 (62%) 184 (62%) Μετάφρασε τώρα
Tic-Tac Match 140 29 (20%) 29 (20%) Μετάφρασε τώρα
Τα Κάστρα της Βουργουνδίας 394 283 (71%) 283 (71%) Μετάφρασε τώρα
narabi_displayed 123 11 (8%) 11 (8%) Μετάφρασε τώρα
medina_displayed 133 20 (15%) 20 (15%) Μετάφρασε τώρα
thatslife_displayed 118 4 (3%) 4 (3%) Μετάφρασε τώρα
kmakici_displayed 120 6 (5%) 6 (5%) Μετάφρασε τώρα
Butterfly 190 76 (40%) 76 (40%) Μετάφρασε τώρα
egocentricworld_displayed 154 37 (24%) 37 (24%) Μετάφρασε τώρα
Συννεφούπολη 217 100 (46%) 100 (46%) Μετάφρασε τώρα
Κάστρα του Μυστρά (Carcassonne): Κυνηγοί και Συλλέκτες 205 88 (42%) 88 (42%) Μετάφρασε τώρα
buyword_displayed 130 13 (10%) 13 (10%) Μετάφρασε τώρα
hydroracers_displayed 123 5 (4%) 5 (4%) Μετάφρασε τώρα
marram_displayed 128 8 (6%) 8 (6%) Μετάφρασε τώρα
Coinche 125 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
Sapiens 202 79 (39%) 79 (39%) Μετάφρασε τώρα
Azul 278 155 (55%) 155 (55%) Μετάφρασε τώρα
Lost Cities (Χαμένες Πολιτείες) 202 79 (39%) 73 (36%) Μετάφρασε τώρα
The Builders: Middle Ages 216 92 (42%) 92 (42%) Μετάφρασε τώρα
megalomania_displayed 124 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Σκάκι 238 113 (47%) 103 (43%) Μετάφρασε τώρα
Noir: Δολοφόνος εναντίον Επιθεωρητή 209 83 (39%) 83 (39%) Μετάφρασε τώρα
It's a Wonderful World 357 230 (64%) 230 (64%) Μετάφρασε τώρα
shiftingstones_displayed 147 19 (12%) 19 (12%) Μετάφρασε τώρα
dragonbridge_displayed 129 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Ουράνιο τόξο 157 27 (17%) 27 (17%) Μετάφρασε τώρα
Τα 7 Θαύματα του Κόσμου 491 361 (73%) 361 (73%) Μετάφρασε τώρα
liverpoolrummy_displayed 161 31 (19%) 31 (19%) Μετάφρασε τώρα
penaltychallenge_displayed 152 18 (11%) 18 (11%) Μετάφρασε τώρα
canosa_displayed 140 6 (4%) 6 (4%) Μετάφρασε τώρα
BANG! 383 248 (64%) 239 (62%) Μετάφρασε τώρα
chicagoexpress_displayed 135 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
bids_displayed 140 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
Πρόεδρος 213 77 (36%) 77 (36%) Μετάφρασε τώρα
pugsinmugs_displayed 136 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
sensei_displayed 136 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
trickoftherails_displayed 140 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
gofish_displayed 138 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
smallislands_displayed 146 7 (4%) 7 (4%) Μετάφρασε τώρα
caravan_displayed 152 12 (7%) 12 (7%) Μετάφρασε τώρα
pedro_displayed 142 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
robotsateourpizza_displayed 141 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
geekoutmasters_displayed 159 18 (11%) 18 (11%) Μετάφρασε τώρα
Saint Petersburg 364 222 (60%) 222 (60%) Μετάφρασε τώρα
ghostathome_displayed 142 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Niagara 230 88 (38%) 88 (38%) Μετάφρασε τώρα
bug_displayed 144 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
fistfulofgold_displayed 181 37 (20%) 37 (20%) Μετάφρασε τώρα
Fai-fo 172 28 (16%) 28 (16%) Μετάφρασε τώρα
sasaki_displayed 144 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Lords of Xidit 301 156 (51%) 156 (51%) Μετάφρασε τώρα
Solo 307 162 (52%) 162 (52%) Μετάφρασε τώρα
Mr. Jack 365 219 (60%) 219 (60%) Μετάφρασε τώρα
Τσάκρα 208 61 (29%) 61 (29%) Μετάφρασε τώρα
solowhist_displayed 157 10 (6%) 10 (6%) Μετάφρασε τώρα
trektwelve_displayed 154 6 (3%) 6 (3%) Μετάφρασε τώρα
diablo_displayed 148 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
tinyfarms_displayed 152 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
MOW 181 32 (17%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΤΕΡΩΝ 1234 1085 (87%) 1081 (87%) Μετάφρασε τώρα
Tokaido 493 342 (69%) 342 (69%) Μετάφρασε τώρα
spades_displayed 199 48 (24%) 48 (24%) Μετάφρασε τώρα
klaverjassen_displayed 161 8 (4%) 8 (4%) Μετάφρασε τώρα
codexnaturalis_displayed 155 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
babydinosaurrescue_displayed 173 20 (11%) 20 (11%) Μετάφρασε τώρα
ΕΦΤΑΡΙΑ 163 10 (6%) 10 (6%) Μετάφρασε τώρα
Celestia 289 134 (46%) 134 (46%) Μετάφρασε τώρα
castlesofcaleira_displayed 162 6 (3%) 6 (3%) Μετάφρασε τώρα
Alhambra 214 57 (26%) 57 (26%) Μετάφρασε τώρα
tumbleweed_displayed 159 2 (1%) 2 (1%) Μετάφρασε τώρα
artthief_displayed 158 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
thirteenclues_displayed 225 67 (29%) 67 (29%) Μετάφρασε τώρα
Μπαχαμα ταξί 161 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
soulaween_displayed 158 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Issac 191 30 (15%) 30 (15%) Μετάφρασε τώρα
minhwatu_displayed 204 42 (20%) 42 (20%) Μετάφρασε τώρα
Takenoko 332 169 (50%) 168 (50%) Μετάφρασε τώρα
veronatwist_displayed 164 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
crimezoom_displayed 166 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Amyitis 334 168 (50%) 168 (50%) Μετάφρασε τώρα
mercadodelisboaste_displayed 194 27 (13%) 5 (2%) Μετάφρασε τώρα
Khronos 185 16 (8%) 16 (8%) Μετάφρασε τώρα
grosstarock_displayed 190 21 (11%) 21 (11%) Μετάφρασε τώρα
iwari_displayed 170 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
EpiZodiak 185 14 (7%) 14 (7%) Μετάφρασε τώρα
farmclub_displayed 172 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
nextstation_displayed 199 27 (13%) 27 (13%) Μετάφρασε τώρα
nicodemus_displayed 174 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
bombay_displayed 230 55 (23%) 55 (23%) Μετάφρασε τώρα
El Grande 213 38 (17%) 38 (17%) Μετάφρασε τώρα
Sobek: 2 Παίκτες 203 28 (13%) 28 (13%) Μετάφρασε τώρα
restinpeace_displayed 176 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
draftcider_displayed 176 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
dicesummoners_displayed 179 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Seasons 774 595 (76%) 595 (76%) Μετάφρασε τώρα
herrlof_displayed 193 12 (6%) 12 (6%) Μετάφρασε τώρα
crazyfarmers_displayed 185 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
Tournay 350 168 (48%) 168 (48%) Μετάφρασε τώρα
baolakiswahili_displayed 183 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
jumpgate_displayed 198 16 (8%) 16 (8%) Μετάφρασε τώρα
tucano_displayed 186 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
trusis_displayed 183 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
barbu_displayed 186 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
illustori_displayed 204 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
rollandbump_displayed 186 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Συνωμοσια 202 15 (7%) 15 (7%) Μετάφρασε τώρα
Κοπεγχάγη 228 40 (17%) 40 (17%) Μετάφρασε τώρα
Τοκ 355 165 (46%) 165 (46%) Μετάφρασε τώρα
samarkand_displayed 195 4 (2%) 4 (2%) Μετάφρασε τώρα
viamagica_displayed 242 51 (21%) 51 (21%) Μετάφρασε τώρα
Oh Hell! 210 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
boomerangusa_displayed 209 17 (8%) 17 (8%) Μετάφρασε τώρα
Patchwork 298 104 (34%) 104 (34%) Μετάφρασε τώρα
iceandthesky_displayed 196 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
fourcolorcards_displayed 227 31 (13%) 31 (13%) Μετάφρασε τώρα
gonutsfordonuts_displayed 198 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
dicedtomatoes_displayed 199 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
lostexplorers_displayed 216 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
Break the Code 259 61 (23%) 61 (23%) Μετάφρασε τώρα
Twin Palms 217 18 (8%) 18 (8%) Μετάφρασε τώρα
equinox_displayed 199 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Glow 242 42 (17%) 42 (17%) Μετάφρασε τώρα
solarstorm_displayed 201 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
seotda_displayed 201 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
coupell_displayed 203 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Potion Explosion 402 198 (49%) 198 (49%) Μετάφρασε τώρα
Colt Express - Η Ληστεία του Τραίνου 345 140 (40%) 140 (40%) Μετάφρασε τώρα
piereighteen_displayed 206 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
nangaparbat_displayed 209 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Downforce 284 77 (27%) 77 (27%) Μετάφρασε τώρα
barenpark_displayed 217 9 (4%) 9 (4%) Μετάφρασε τώρα
Σαντορίνη 488 279 (57%) 279 (57%) Μετάφρασε τώρα
fruitpicking_displayed 217 7 (3%) 7 (3%) Μετάφρασε τώρα
abandonallartichokes_displayed 211 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
emdomicrocosm_displayed 222 8 (3%) 8 (3%) Μετάφρασε τώρα
capereurope_displayed 214 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Tzolk'in 496 282 (56%) 282 (56%) Μετάφρασε τώρα
dragoncastle_displayed 238 23 (9%) 23 (9%) Μετάφρασε τώρα
Τίγρης και Ευφράτης 217 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
getthemacguffin_displayed 217 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
almadi_displayed 222 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
ekonos_displayed 218 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
pente_displayed 220 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
kingdoms_displayed 221 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
clashofdecks_displayed 225 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
troyesdice_displayed 224 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
lookatthestars_displayed 222 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
getonboard_displayed 229 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
Happy City 276 51 (18%) 51 (18%) Μετάφρασε τώρα
Στόλος 228 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Letter Tycoon 320 94 (29%) 94 (29%) Μετάφρασε τώρα
Η Αποστολή 501 272 (54%) 272 (54%) Μετάφρασε τώρα
Puerto Rico (Πουέρτο Ρίκο) 819 590 (72%) 590 (72%) Μετάφρασε τώρα
hungariantarokk_displayed 254 23 (9%) 23 (9%) Μετάφρασε τώρα
The Palaces of Carrara 476 244 (51%) 244 (51%) Μετάφρασε τώρα
Ταρώ 309 77 (24%) 77 (24%) Μετάφρασε τώρα
Zooloretto 267 34 (12%) 34 (12%) Μετάφρασε τώρα
akeruption_displayed 266 31 (11%) 31 (11%) Μετάφρασε τώρα
αντανάκλαση 277 42 (15%) 42 (15%) Μετάφρασε τώρα
Skat 256 20 (7%) 20 (7%) Μετάφρασε τώρα
Burgle Bros. 697 459 (65%) 222 (31%) Μετάφρασε τώρα
microdojo_displayed 239 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
dinnerinparis_displayed 240 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Madeira 383 140 (36%) 140 (36%) Μετάφρασε τώρα
In The Year of the Dragon 316 73 (23%) 73 (23%) Μετάφρασε τώρα
Polis: Fight for Hegemony 308 64 (20%) 64 (20%) Μετάφρασε τώρα
scopa_displayed 261 16 (6%) 16 (6%) Μετάφρασε τώρα
vektorace_displayed 246 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Legends of Hellas 247 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Carnegie 922 673 (72%) 21 (2%) Μετάφρασε τώρα
The Builders: Antiquity 352 103 (29%) 103 (29%) Μετάφρασε τώρα
seasaltpaper_displayed 250 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Lewis & Clark 313 63 (20%) 63 (20%) Μετάφρασε τώρα
Morocco 260 8 (3%) 8 (3%) Μετάφρασε τώρα
noah_displayed 252 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
imtheboss_displayed 256 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
yaniv_displayed 256 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
goldwest_displayed 257 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
worldwidetennis_displayed 287 27 (9%) 27 (9%) Μετάφρασε τώρα
jumpdrive_displayed 260 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Marco Polo II: In the Service of the Khan 554 293 (52%) 147 (26%) Μετάφρασε τώρα
blueskies_displayed 286 22 (7%) 22 (7%) Μετάφρασε τώρα
hardback_displayed 266 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Tash-Kalar 680 410 (60%) 410 (60%) Μετάφρασε τώρα
gangsta_displayed 272 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
gardennation_displayed 272 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Nippon 350 74 (21%) 74 (21%) Μετάφρασε τώρα
cribbage_displayed 296 20 (6%) 20 (6%) Μετάφρασε τώρα
signorie_displayed 307 31 (10%) 31 (10%) Μετάφρασε τώρα
warchest_displayed 278 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Chocolate Factory 279 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
riichimahjong_displayed 280 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
sheepboombah_displayed 285 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
La Marche du Crabe 377 90 (23%) 90 (23%) Μετάφρασε τώρα
dragonwood_displayed 291 3 (1%) 3 (1%) Μετάφρασε τώρα
Κετζάλ 296 5 (1%) 5 (1%) Μετάφρασε τώρα
My City 390 93 (23%) 0 (0%) Μετάφρασε τώρα
Welcome To 390 86 (22%) 86 (22%) Μετάφρασε τώρα
lineae_displayed 307 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
heckinhounds_displayed 306 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
bigmonster_displayed 308 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Abyss 397 84 (21%) 84 (21%) Μετάφρασε τώρα
Res Arcana 416 103 (24%) 99 (23%) Μετάφρασε τώρα
Imhotep 318 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
century_displayed 318 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
homesteaders_displayed 320 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
goodcopbadcop_displayed 322 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Through the Ages: A new Story of Civilization 1167 842 (72%) 842 (72%) Μετάφρασε τώρα
Roll for the Galaxy 379 47 (12%) 47 (12%) Μετάφρασε τώρα
Το Πνεύμα του Δάσους 366 34 (9%) 34 (9%) Μετάφρασε τώρα
fortheking_displayed 346 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
tinnerstrail_displayed 345 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Μικρό Εργοστάσιο 379 31 (8%) 31 (8%) Μετάφρασε τώρα
Tapestry 1395 1044 (74%) 1044 (74%) Μετάφρασε τώρα
Όχι μόνος 356 4 (1%) 4 (1%) Μετάφρασε τώρα
bigtimesoccer_displayed 420 65 (15%) 65 (15%) Μετάφρασε τώρα
Deus 359 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Fluxx 462 102 (22%) 102 (22%) Μετάφρασε τώρα
Οι Άποικοι του Catan 470 103 (21%) 103 (21%) Μετάφρασε τώρα
offtherails_displayed 386 19 (4%) 19 (4%) Μετάφρασε τώρα
Η Επιλογή της Κυρίας 373 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Καλώς ήρθες στο Νέο Λας Βέγκας 385 12 (3%) 12 (3%) Μετάφρασε τώρα
talon_displayed 374 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
steamrollers_displayed 378 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Blood Rage 408 32 (7%) 32 (7%) Μετάφρασε τώρα
dicehospital_displayed 400 18 (4%) 18 (4%) Μετάφρασε τώρα
forex_displayed 392 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
homeworlds_displayed 402 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
arcticscavengers_displayed 401 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Star Fluxx 456 48 (10%) 48 (10%) Μετάφρασε τώρα
regicide_displayed 424 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Dice Forge 634 209 (32%) 209 (32%) Μετάφρασε τώρα
roppyakken_displayed 427 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
nidavellir_displayed 429 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
hoola_displayed 433 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
ruhr_displayed 443 12 (2%) 12 (2%) Μετάφρασε τώρα
La Granja 564 132 (23%) 132 (23%) Μετάφρασε τώρα
Sushi Go Party! 437 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
dungeonroll_displayed 439 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
regidice_displayed 442 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Space Base 457 10 (2%) 10 (2%) Μετάφρασε τώρα
Gaia Project 567 113 (19%) 113 (19%) Μετάφρασε τώρα
Ultimate Railroads 509 52 (10%) 36 (7%) Μετάφρασε τώρα
Ο ατμος λειτουργει 476 12 (2%) 12 (2%) Μετάφρασε τώρα
Space Empires: 4X 487 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
kingsguild_displayed 708 198 (27%) 198 (27%) Μετάφρασε τώρα
handandfoot_displayed 516 6 (1%) 6 (1%) Μετάφρασε τώρα
Terra Mystica 1120 605 (54%) 605 (54%) Μετάφρασε τώρα
Dungeon Petz 534 6 (1%) 6 (1%) Μετάφρασε τώρα
City of the Big Shoulders 536 6 (1%) 6 (1%) Μετάφρασε τώρα
eminentdomain_displayed 555 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
spacestationphoenix_displayed 555 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
obsession_displayed 559 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
ΠΑΡΚΑ 566 4 (0%) 4 (0%) Μετάφρασε τώρα
icecoldicehockey_displayed 566 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Ο Βασιλιάς του Τόκυο 926 355 (38%) 137 (14%) Μετάφρασε τώρα
Πέρα από τον Ήλιο 593 21 (3%) 21 (3%) Μετάφρασε τώρα
Krosmaster Blast 645 6 (0%) 6 (0%) Μετάφρασε τώρα
dicethemepark_displayed 647 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Η Αποστολή: Θάλασσα Βαθιά 653 4 (0%) 4 (0%) Μετάφρασε τώρα
New Frontiers 669 4 (0%) 4 (0%) Μετάφρασε τώρα
Yokohama 863 197 (22%) 197 (22%) Μετάφρασε τώρα
Το Νησί των Γατών 744 44 (5%) 44 (5%) Μετάφρασε τώρα
Dungeon Twister 725 11 (1%) 11 (1%) Μετάφρασε τώρα
chimerastation_displayed 718 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Quantum 766 48 (6%) 48 (6%) Μετάφρασε τώρα
darkagent_displayed 754 10 (1%) 10 (1%) Μετάφρασε τώρα
crusadersthywillbedone_displayed 762 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
Barrage 781 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
caverna_displayed 815 0 (0%) (0%) Μετάφρασε τώρα
Παράδοση άνευ όρων! 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη 986 124 (12%) 124 (12%) Μετάφρασε τώρα
Race for the Galaxy 1311 353 (26%) 353 (26%) Μετάφρασε τώρα
A Feast for Odin 1003 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Super Fantasy Brawl 1004 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
Viticulture 1076 37 (3%) 37 (3%) Μετάφρασε τώρα
Railways of the World 1138 14 (1%) 7 (0%) Μετάφρασε τώρα
Αυτοκίνητα (Automobiles) 1160 2 (0%) 2 (0%) Μετάφρασε τώρα
Καινοτομία 1555 379 (24%) 379 (24%) Μετάφρασε τώρα
Memoir '44 1707 1 (0%) 1 (0%) Μετάφρασε τώρα
Agricola 2141 372 (17%) 299 (13%) Μετάφρασε τώρα
Krosmaster Arena 2214 3 (0%) 3 (0%) Μετάφρασε τώρα
Remember When 3047 743 (24%) 743 (24%) Μετάφρασε τώρα
6 nimmt! (Πάρε 5!) 83 83 (100%) 83 (100%) Μετάφρασε τώρα
8 Masters' Revenge (H Εκδίκηση των 8 Αρχόντων) 240 240 (100%) 240 (100%) Μετάφρασε τώρα
99 (παιχνίδι καρτών προσθήκης) 41 41 (100%) 41 (100%) Μετάφρασε τώρα
Alveole 22 22 (100%) 22 (100%) Μετάφρασε τώρα
Apocalypse au Zoo de Carson City 46 46 (100%) 46 (100%) Μετάφρασε τώρα
Armadöra 66 66 (100%) 66 (100%) Μετάφρασε τώρα
Battle Sheep (Μάχη Προβάτων) 21 21 (100%) 21 (100%) Μετάφρασε τώρα
Blaze 33 33 (100%) 33 (100%) Μετάφρασε τώρα
Bubblee Pop 188 188 (100%) 188 (100%) Μετάφρασε τώρα
Can't Stop 88 88 (100%) 88 (100%) Μετάφρασε τώρα
Caylus 257 257 (100%) 257 (100%) Μετάφρασε τώρα
China Gold 35 35 (100%) 35 (100%) Μετάφρασε τώρα
Cinco 43 43 (100%) 43 (100%) Μετάφρασε τώρα
Clans of Caledonia 464 464 (100%) 464 (100%) Μετάφρασε τώρα
Color Pop 44 44 (100%) 44 (100%) Μετάφρασε τώρα
Coloretto (Χαμαιλέοντες) 51 51 (100%) 51 (100%) Μετάφρασε τώρα
Diam's 174 174 (100%) 174 (100%) Μετάφρασε τώρα
Dingo's Dreams 182 182 (100%) 182 (100%) Μετάφρασε τώρα
Djambi 75 75 (100%) 75 (100%) Μετάφρασε τώρα
Dragonheart 58 58 (100%) 58 (100%) Μετάφρασε τώρα
Evo: The "Game no Name" 24 24 (100%) 24 (100%) Μετάφρασε τώρα
Florenza: Το παιχνίδι με τις κάρτες 251 251 (100%) 251 (100%) Μετάφρασε τώρα
For Sale 109 109 (100%) 109 (100%) Μετάφρασε τώρα
GORami 25 25 (100%) 25 (100%) Μετάφρασε τώρα
Gaïa 101 101 (100%) 101 (100%) Μετάφρασε τώρα
Gear & Piston 116 116 (100%) 116 (100%) Μετάφρασε τώρα
Gosu 534 534 (100%) 534 (100%) Μετάφρασε τώρα
Gygès 33 33 (100%) 33 (100%) Μετάφρασε τώρα
Hack Trick 57 57 (100%) 57 (100%) Μετάφρασε τώρα
Haggis 68 68 (100%) 68 (100%) Μετάφρασε τώρα
Hawaii 180 180 (100%) 180 (100%) Μετάφρασε τώρα
Jaipur 145 145 (100%) 145 (100%) Μετάφρασε τώρα
Kahuna 45 45 (100%) 45 (100%) Μετάφρασε τώρα
Kingdom Builder 205 205 (100%) 144 (70%) Μετάφρασε τώρα
Kingdomino Ένα Ντόμινο για τον Βασιλιά 68 68 (100%) 68 (100%) Μετάφρασε τώρα
Koi-Koi 187 187 (100%) 187 (100%) Μετάφρασε τώρα
Koryŏ 101 101 (100%) 101 (100%) Μετάφρασε τώρα
LLAMA 79 79 (100%) 79 (100%) Μετάφρασε τώρα
Lines of Action 19 19 (100%) 19 (100%) Μετάφρασε τώρα
Lost Ruins of Arnak 566 566 (100%) 566 (100%) Μετάφρασε τώρα
Love Letter 313 313 (100%) 240 (76%) Μετάφρασε τώρα
Marrakech 92 92 (100%) 92 (100%) Μετάφρασε τώρα
Martian Dice 76 76 (100%) 76 (100%) Μετάφρασε τώρα
Neutreeko 35 35 (100%) 35 (100%) Μετάφρασε τώρα
Onitama 61 61 (100%) 61 (100%) Μετάφρασε τώρα
Outlaws: Last Man Standing 188 188 (100%) 188 (100%) Μετάφρασε τώρα
P.I. 110 110 (100%) 110 (100%) Μετάφρασε τώρα
Quoridor 57 57 (100%) 57 (100%) Μετάφρασε τώρα
Rallyman: GT 261 261 (100%) 261 (100%) Μετάφρασε τώρα
Room 25 255 255 (100%) 255 (100%) Μετάφρασε τώρα
Russian Railroads 363 363 (100%) 363 (100%) Μετάφρασε τώρα
Secret Moon 190 190 (100%) 190 (100%) Μετάφρασε τώρα
Senshi 36 36 (100%) 36 (100%) Μετάφρασε τώρα
Similo 509 509 (100%) 509 (100%) Μετάφρασε τώρα
Sobek 219 219 (100%) 219 (100%) Μετάφρασε τώρα
Splendor 225 225 (100%) 225 (100%) Μετάφρασε τώρα
Spyrium 197 197 (100%) 197 (100%) Μετάφρασε τώρα
Sushi Go! 165 165 (100%) 165 (100%) Μετάφρασε τώρα
Taluva 60 60 (100%) 60 (100%) Μετάφρασε τώρα
Tea Time 64 64 (100%) 64 (100%) Μετάφρασε τώρα
The Battle for Hill 218 45 45 (100%) 45 (100%) Μετάφρασε τώρα
The Boss 66 66 (100%) 66 (100%) Μετάφρασε τώρα
Thermopyles (Θερμοπύλες) 34 34 (100%) 34 (100%) Μετάφρασε τώρα
Through the Ages (Διαμέσου των Αιώνων) 787 787 (100%) 787 (100%) Μετάφρασε τώρα
Ticket to Ride 215 215 (100%) 212 (98%) Μετάφρασε τώρα
Time Masters 269 269 (100%) 269 (100%) Μετάφρασε τώρα
Tobago 218 218 (100%) 218 (100%) Μετάφρασε τώρα
Troyes 249 249 (100%) 249 (100%) Μετάφρασε τώρα
Uncle Chestnut's Table Gype 53 53 (100%) 53 (100%) Μετάφρασε τώρα
Vulture Culture 45 45 (100%) 45 (100%) Μετάφρασε τώρα
Wizard (Μαγικοί Αριθμοί) 87 87 (100%) 87 (100%) Μετάφρασε τώρα
Yahtzee 174 174 (100%) 174 (100%) Μετάφρασε τώρα
Yoxii 15 15 (100%) 15 (100%) Μετάφρασε τώρα
Απαγορευμένη Νήσος 202 202 (100%) 202 (100%) Μετάφρασε τώρα
Κ2 94 94 (100%) 94 (100%) Μετάφρασε τώρα
Κούπες 143 143 (100%) 143 (100%) Μετάφρασε τώρα
Μεγάλο Mονοπάτι της Δύσης 1666 1666 (100%) 1178 (70%) Μετάφρασε τώρα
Ναυμαχία 61 61 (100%) 61 (100%) Μετάφρασε τώρα
Ντάμα 45 45 (100%) 45 (100%) Μετάφρασε τώρα
ΟΡΓΗ 58 58 (100%) 58 (100%) Μετάφρασε τώρα
Σαμποτέρ 407 407 (100%) 407 (100%) Μετάφρασε τώρα
Τα Ταξίδια του Μάρκο Πόλο 350 350 (100%) 242 (69%) Μετάφρασε τώρα
Τυχεροί Αριθμοί 90 90 (100%) 90 (100%) Μετάφρασε τώρα


Φόρτωση εφαρμογής... ...